Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Εγγραφή Πώλησης Παγίου

31 Ιανουαρίου 2013

Εγγραφή Πώλησης Παγίου

Εγγραφή Πώλησης Παγίου

Εγγραφές πωλήσεως παγίου με κέρδος

Έστω η αγορά ενός φορτηγού με αξία κτήσης 30.000,00. Το φορτηγό αποσβένεται κανονικά κάθε έτος, μέχρι την ημέρα που πωλείται. Υποθέτουμε για απλοποίηση ότι συνολικά οι αποσβέσεις είναι 11.000,00. Η αναπόσβεστη αξία είναι 19.000,00.
Το πάγιο πωλείται 40.000,00. Το κέρδος είναι 21.000,00.

Αγορά του παγίου
Κωδικός ΕΓΛΣ
ΧΡΕΩΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
13.
30.000

54.00.28.
6.900

50

36.900
Αποσβέσεις παγίου
Κωδικός ΕΓΛΣ
ΧΡΕΩΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
66
11.000

13.99

11.000Πώληση παγίου
Κωδικός ΕΓΛΣ
ΧΡΕΩΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
30
11.000

72.00

40.000
54.00.72

9.200


Μεταφορά αποσβέσεων παγίου
Κωδικός ΕΓΛΣ
ΧΡΕΩΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
13.99
11.000

13

11.000


Πώληση παγίου και καταγραφή κέρδους
Κωδικός ΕΓΛΣ
ΧΡΕΩΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
81.03

21.000
72.00
40.000

13

19.000
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ