Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Εγκύκλιος 8 ΙΚΑ Σχετικά με την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014

31 Ιανουαρίου 2013

Εγκύκλιος 8 ΙΚΑ Σχετικά με την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014

Εγκύκλιος 8 ΙΚΑ

Σχετικά με την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014 

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 8 από το ΙΚΑ με θέμα: "Κοινοποίηση του άρθ. 15 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», σχετικά με την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2014 και εξής"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ