Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Εκπρόθεσμη λήψη φορολογικών στοιχείων και τρόπος καταχώρησης τους, σε μηχανογραφικά βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας.

28 Ιανουαρίου 2013

Εκπρόθεσμη λήψη φορολογικών στοιχείων και τρόπος καταχώρησης τους, σε μηχανογραφικά βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας.

Εκπρόθεσμη λήψη φορολογικών στοιχείων και τρόπος καταχώρησης τους, σε μηχανογραφικά βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 24-1-1994
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α.Πρωτ.: 1153402/1275/0015

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ και ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ/15)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: Εκπρόθεσμη λήψη φορολογικών στοιχείων και τρόπος καταχώρησης τους, σε μηχανογραφικά βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας.

Κύριοι,
Με το από 20-10-93 έγγραφό σας ζητάτε να σας δοθεί η δυνατότητα να καταχωρείτε στο αρχείο του Η/Υ με ημερομηνία 31/12 τα στοιχεία που λαβαίνετε μετά την 15η Ιανουαρίου και τα οποία αφορούν την προηγούμενη χρήση.
Επί του θέματος αυτού σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 περ. στ΄ του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/92) ορίζεται ότι το λογισμικό πρέπει να έχει την δυνατότητα να διαχωρίζει, να καταχωρεί και να εκτυπώνει τις οικονομικές πράξεις της νέας διαχειριστικής περιόδου παράλληλα με τις οικονομικές πράξεις και τις τακτοποιητικές πράξεις της διαχειριστικής περιόδου που έληξε (σύνταξη ισολογισμού).
Η υποχρέωση που τίθεται με την παραπάνω διάταξη πρέπει να καλύπτεται από τα προγράμματα για την τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας, χωρίς να τίθεται ανάλογη υποχρέωση για τα προγράμματα τήρησης βιβλίων Α΄ και Β΄ κατηγορίας, τα οποία φυσικό είναι ότι προαιρετικά μπορεί να καλύπτουν την τεχνική αυτή προδιαγραφή.
2. Ως εκ τούτου, επί μηχανογραφικής τήρησης βιβλίων Α΄ και Β΄ κατηγορίας, το λογισμικό της εταιρείας σας μπορεί προαιρετικά να καλύπτει την τεχνική προδιαγραφή που τίθεται με την παραπάνω διάταξη, η οποία επιτρέπει την ενημέρωση με ημερομηνία 31/12 με τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης, που λαβαίνονται μετά την 15η Ιανουαρίου.
3. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εκτυπώνονται χωριστά οι οικονομικές πράξεις της προηγούμενης χρήσης, από τις τακτοποιητικές πράξεις και από τις οικονομικές πράξεις της νέας χρήσης. Δηλαδή οι πράξεις του μήνα Δεκεμβρίου της χρήσης που έληξε, πρέπει να εκτυπώνονται μέχρι την 31/1 και οι τακτοποιητικές πράξεις πρέπει να εκτυπώνονται τουλάχιστον μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
4. Το έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. 1121599/888/5-10-93, με το οποίο σας γνωρίσαμε ότι η ενημέρωση του βιβλίου αγορών και εσόδων - εξόδων με τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης που λαβαίνονται μετά την 15η Ιανουαρίου γίνεται χειρόγραφα εξακολουθεί να ισχύει για τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες το πρόγραμμα δεν καλύπτει την δυνατότητα του άρθρου 23 παραγράφου 2 περιπτ. στ΄ της χωριστής, δηλαδή, καταχώρησης και εκτύπωσης των πράξεων της προηγούμενης χρήσης από τις τακτοποιητικές πράξεις της ίδιας χρήσης από τις τακτοποιητικές πράξεις της ίδιας χρήσης και τις πράξεις της νέας χρήσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ