Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ισχύς των όρων της <acronym title="Συλλογική Σύμβαση Εργασίας">ΣΣΕ</acronym>

16 Ιανουαρίου 2013

Ισχύς των όρων της ΣΣΕ

Ισχύς των όρων της ΣΣΕ

Μετενέργεια

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 4601/304 – 12/3/2012 οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης, που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους.

Μετενέργεια της ΣΣΕ


Αυτό σημαίνει ότι για τους ήδη εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν επί τρίμηνο οι όροι της συλλογικής σύμβασης που έληξε ή καταγγέλθηκε, ενώ για τους προσλαμβανόμενους κατά τη διάρκεια του τριμήνου, μετά τη λήξη ή την καταγγελία της ΣΣΕ, οι όροι της συλλογικής σύμβασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε ισχύουν μόνο εφόσον η εφαρμογή της ΣΣΕ ή Δ.Α. έχει καταστεί υποχρεωτική.


Όταν παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της ΣΣΕ και δεν συναφθεί νέα ΣΣΕ, τότε όλοι οι κανονιστικοί όροι που αφορούν επιδόματα παύουν να ισχύουν, συνεχίζουν όμως να ισχύουν αποκλειστικά αυτοί που αφορούν αφενός το βασικό μισθό/ημερομίσθιο (της ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε) και αφετέρου τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις ΣΣΕ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν.
Έτσι για τους ήδη εργαζόμενους, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικοί όροι που αφορούν το βασικό μισθό ή ημερομίσθιο, και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον προβλέπονταν. Επειδή η συγκεκριμένη προσαρμογή ορίζεται από το νόμο, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οποιοδήποτε άλλο επίδομα που προβλέπεται παύει να ισχύει.

Να τονίσουμε πως οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές για τον εργοδότη, αλλά του παρέχεται η δυνητική ευχέρεια να τις εφαρμόσει.

Υπογραφή νέων ατομικών συμβάσεων εργασία

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα για υπογραφή νέων ατομικών συμβάσεων εργασίας με αποδοχές κάτω από τα κατώτατα όρια της ΣΣΕ (που έληξε ή καταγγέλθηκε) και μέχρι τα όρια της εκάστοτε ΕΓΣΣΕ (σύμφωνα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και την οικογενειακή του κατάσταση) αλλά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.

Αντίθετα για τους νεοπροσλαμβανόμενους καταρτίζεται ατομική σύμβαση εργασίας με ελεύθερη συμφωνία των μερών, οι αποδοχές των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αποδοχών της ΕΓΣΣΕ Απόφ.Υπ.Εργασίας 4601/2012

 Πάγωμα αυξήσεων σε μισθούς

Πότε λήγουν οι ΣΣΕ και τι εφαρμόζεται μετά τη λήξη τους

  Υποχρεωτικότητα εφαρμογής ΣΣΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ