Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Πάγωμα αυξήσεων σε μισθούς

16 Ιανουαρίου 2013

Πάγωμα αυξήσεων σε μισθούς

Πάγωμα αυξήσεων σε μισθούς

Aναστέλλεται η εφαρμογή αυξήσεων

Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο 4601/2012 από 14-02-12, και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί κάτω του 10%, αναστέλλεται η εφαρμογή όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων ή διοικητικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, που προβλέπουν αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων, δηλαδή των μισθών ή ημερομισθίων ή του βασικού μισθού, περιλαμβανομένων της υπηρεσιακής ωρίμανσης καθώς και του επιδόματος πολυετίας, χρόνου εργασίας, τριετίας, πενταετίας κ.λπ..

Απόφ.Υπ.Εργασίας 4601/2012

Ισχύς των όρων της ΣΣΕ

Πότε λήγουν οι ΣΣΕ και τι εφαρμόζεται μετά τη λήξη τους

 Υποχρεωτικότητα εφαρμογής ΣΣΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ