Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Πότε λήγουν οι <acronym title="Συλλογική Σύμβαση Εργασίας">ΣΣΕ</acronym> και τι εφαρμόζεται μετά τη λήξη τους

16 Ιανουαρίου 2013

Πότε λήγουν οι ΣΣΕ και τι εφαρμόζεται μετά τη λήξη τους

Πότε λήγουν οι ΣΣΕ και τι εφαρμόζεται μετά τη λήξη τους


Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ισχύουν τα εξής :

 Οι συλλογικές συμβάσεις που βρίσκονταν σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14/2/12 ή και περισσότερο, λήγουν μετά την παρέλευση ενός έτους, ήτοι στις 14/2/13, εκτός κι αν λήξουν ή καταγγελθούν νωρίτερα. Μετά τη λήξη τους και το διάστημα παράτασης ισχύος (3 μήνες επιπλέον) ο εργοδότης νομιμοποιείται να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης συν τα τέσσερα προβλεπόμενα επιδόματα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.

 Οι συλλογικές συμβάσεις που δεν είχαν καταγγελθεί και βρίσκονταν σε ισχύ, για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών μέχρι την 14/2/12, λήγουν το αργότερο εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός κι αν λήξουν ή καταγγελθούν νωρίτερα. Μετά τη λήξη τους και το διάστημα παράτασης ισχύος (3 μήνες επιπλέον) ο εργοδότης νομιμοποιείται να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης συν τα τέσσερα προβλεπόμενα επιδόματα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.

Οι συλλογικές συμβάσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν από τις 14/8/2011 και μέχρι τις 14/2/2012 (αυτές δηλαδή για τις οποίες στις 14/2/2012 δεν είχε παρέλθει το εξάμηνο της παράτασης ισχύος τους), ο εργοδότης νομιμοποιείται από τις 14/5/2012 να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης συν τα τέσσερα προβλεπόμενα επιδόματα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν πριν τις 14/8/2011 και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τότε, από το χρονικό σημείο που έληξε το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους, οι κανονιστικοί όροι της αντίστοιχης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έχουν μεταβληθεί σε συμβατικούς όρους ατομικής συμφωνίας και μεταβάλλονται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών. Για τις περιπτώσεις νέων προσλήψεων στην περίπτωση αυτή, θα ισχύουν ατομικές συμφωνίες, που αποτυπώνουν τη βούληση των δύο μερών (εργοδότη και εργαζομένου) με κατώτερες αποδοχές αυτές που ορίζονται στην ΕΓΣΣΕ.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπογραφούν νέες ΣΣΕ, ισχύουν οι όροι και οι αποδοχές που αυτές ορίζουν, δεν μπορούν όμως να προβλέπουν αποδοχές κατώτερες αυτών που ορίζει η ΕΓΣΣΕ.

Ισχύς των όρων της ΣΣΕ

 Απόφ.Υπ.Εργασίας 4601/2012

 Πάγωμα αυξήσεων σε μισθούς

 Υποχρεωτικότητα εφαρμογής ΣΣΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ