Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Πρόστιμο επιφέρει η μη ενημέρωση οικειοθελούς αποχώρησης στον ΟΑΕΔ

7 Ιανουαρίου 2013

Πρόστιμο επιφέρει η μη ενημέρωση οικειοθελούς αποχώρησης στον ΟΑΕΔ


Πρόστιμο επιφέρει η μη ενημέρωση οικειοθελούς αποχώρησης στον ΟΑΕΔ

Πρόστιμο επιφέρει η μη ενημέρωση οικειοθελούς αποχώρησης στον ΟΑΕΔ


ΠΡΟΣΤΙΜΟ, που μπορεί να διπλασιασθεί αν καθυστερήσει αλλά και να μειωθεί αν εξοφληθεί έγκαιρα, προβλέπεται με υπουργική απόφαση για τη μη αναγγελία ή την εκπρόθεσμη αναγγελία αποχώρησης μισθωτού.
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Κουτρουμάνη, σε περίπτωση παράβασης του εργοδότη της υποχρέωσής του για αναγγελία στον ΟΑΕΔ της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού εντός οκτώ ημερών και εφόσον η αποχώρηση αυτή δεν αποδεικνύεται από κανένα έγγραφο στοιχείο, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου διαμορφώνεται στο ποσό των 400 ευρώ, εφόσον η οικειοθελής αποχώρηση δηλώνεται πέραν των οκτώ ημερών και έως την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του επομένου μήνα από αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία.

Εάν η δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης υποβληθεί μετά την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα απ'Α αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία ή δεν υποβληθεί, τότε το ύψος του προστίμου διαμορφώνεται στα 800 ευρώ.

Σε περίπτωση εξόφλησης του προστίμου εντός 115 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης, τότε παρέχεται έκπτωση 20%, ανεξάρτητα από τη χρονολογική σειρά ταμειακής βεβαίωσης.
Το ανωτέρω πρόστιμο υποβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται από 5.8.2011 και εφεξής παράβαση της υποχρέωσης αναγγελίας της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού εντός της οκταήμερης προθεσμίας.
Πηγή: Express.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ