Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Το Νέο site της Γ.Γ.Π.Σ.

8 Ιανουαρίου 2013

Το Νέο site της Γ.Γ.Π.Σ.

Το Νέο site της Γ.Γ.Π.Σ.

Το Νέο site της Γ.Γ.Π.Σ.

Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι η Γ.Γ.Π.Σ., στo πλαίσιο της αδιάλειπτης προσπάθειας να βελτιώνει τις υπηρεσίες της, προέβη στην αναμόρφωση του ιστοχώρου της (www.gsis.gr). Και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το νέο site θα τεθεί παραγωγικά στη διάθεση του κοινού.
Δεδομένου ότι πάντοτε οι απόψεις σας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, παρακαλούμε να επισκεφθείτε το νέο site (beta version) και να υποβάλετε τυχόν προτάσεις και σχόλια, που θα αποτελέσουν για μας το κίνητρο για περαιτέρω βελτιώσεις ώστε το νέο site να αποκτήσει εμφανισιακά, λειτουργικά και χρηστικά τη μεγαλύτερη δυνατή ευστοχία και αρτιότητα.

Το url για την προσπέλαση του νέου site (σε beta version) είναι:
https://beta.gsis.gr/gsis_site/
Τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας παρακαλούμε να αποστείλετε στο e-mail: siteadmin@gsis.gr
Εν αναμονή της πολύτιμης συνεργασίας σας, ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.


Παρατήρηση
Λόγω χρήσης self-signed πιστοποιητικού στο beta περιβάλλον, κατά την πρώτη προσπάθεια εισόδου στο site θα αντιμετωπίσετε το μήνυμα της παρακάτω εικόνας. Πατήστε: «Continue to this website (not recommended)» για να προχωρήσετε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ