Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υποχρεωτική εφαρμογή <acronym title="Συλλογική Σύμβαση Εργασίας">ΣΣΕ</acronym>

16 Ιανουαρίου 2013

Υποχρεωτική εφαρμογή ΣΣΕ

Υποχρεωτικότητα εφαρμογής ΣΣΕ

Υποχρεωτικότητα εφαρμογής ΣΣΕ

 Δεσμευτικότητα εφαρμογής στη ΣΣΕ

Σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία, οι ΣΣΕ και οι Δ.Α. δεσμεύουν τους εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην κατάρτισή των, εκτός και αν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας έχει επεκταθεί και κηρυχτεί υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή του επαγγέλματος.

Στην περίπτωση αυτή, η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική και ο εργαζόμενος δεν μπορεί να αμείβεται με αποδοχές κάτω από τα κατώτατα όρια της αντίστοιχης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης.


Να τονίσουμε πως για να είναι υποχρεωτική η εφαρμογή κάποιας ΣΣΕ πρέπει να είναι μέλος και ο εργοδότης (στην Εργοδοτική Οργάνωση) και ο εργαζόμενος (στην Εργατική Οργάνωση). Σε περίπτωση που είναι μόνο ο εργοδότης ή μόνο ο εργαζόμενος μέλος των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων τότε η εφαρμογή της ΣΣΕ είναι υποχρεωτική μόνο αν με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης έχει επεκταθεί και κηρυχτεί υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή του επαγγέλματος.

Στην περίπτωση που η εφαρμογή της ΣΣΕ σε κάποια επιχείρηση δεν είναι υποχρεωτική, είτε γιατί δεν ανήκουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη στην κατάρτιση της ΣΣΕ, είτε γιατί δεν έχει κηρυχτεί υποχρεωτική για τον συγκεκριμένο κλάδο, οι καταβαλλόμενες αποδοχές δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που ορίζει η ΕΓΣΣΕ.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 4601/2012

 Πάγωμα αυξήσεων σε μισθούς

Ισχύς των όρων της ΣΣΕ

Πότε λήγουν οι ΣΣΕ και τι εφαρμόζεται μετά τη λήξη τους 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ