Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Δήλωση φόρου εισοδήματος ΝΠ που βρίσκεται σε αδράνεια

22 Φεβρουαρίου 2013

Δήλωση φόρου εισοδήματος ΝΠ που βρίσκεται σε αδράνεια

Δήλωση φόρου εισοδήματος ΝΠ που βρίσκεται σε αδράνεια

1042511/10581/Β0012/28.5.2008

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν.2238/1994.


ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 28 Μαΐου 2008

Αριθ. πρωτ.: 1042511/10581/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν.2238/1994.


1. Με τις διατάξεις της παρ.1 και της περ.α' της παρ.2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι κάθε νομικό πρόσωπο της παρ.1 του άρθρου 101 υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για τα εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτήν.

2. Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται, ότι η εταιρεία σας, που βρίσκεται σε αδράνεια, έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθόσον ο νόμος δεν κάνει καμία διάκριση, αλλά επιβάλλει την υποχρέωση υποβολής δήλωσης, ανεξάρτητα από τη λειτουργία, κερδοφορία κ.λπ. του νομικού προσώπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ