Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Εισφορές δικηγόρων 2012 με πάγια αντιμισθία

12 Φεβρουαρίου 2013

Εισφορές δικηγόρων 2012 με πάγια αντιμισθία

Εισφορές δικηγόρων 2012 με πάγια αντιμισθία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤ ΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ ΕΝ Ν ( Ε.Τ.Α.Α )
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚ Ν ( Τ.Α.Ν. )
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓ ΟΡ Ν (Τ.Ε.Α.∆.)
∆ΙΕΥΘΥΝΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΕΙΣ ΦΟΡ Ν ΑΜΙΣ Θ Ν
ΤΗΛ. 210.5296140

Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2012 των ∆ικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, ∆ικαστικών Επιµελητών και Συµβολαιογράφων.

www.tnomik.gr


Εισφορές δικηγόρων 2012 με πάγια αντιμισθία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ