Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Για την αφαίρεση ή αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης της ΦΤΜ

13 Φεβρουαρίου 2013

Για την αφαίρεση ή αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης της ΦΤΜ

Γέμισε η φορολογική μνήμη της ταμειακής μηχανής. Τι κάνω;ΦΤΜ

gsis κλειδαριθμος  gsis εντυπα  gsis αντικειμενικές αξίες  alpha bank  gsis καδ  ika  nbg  gsis πετρελαιο

Πρέπει να αλλάξω την φορολογική μνήμη της ΦΤΜ

Για την αφαίρεση ή αντικατάσταση της φορολογικής μήμης της ΦΤΜ


Για την αφαίρεση ή αντικατάσταση της φορολογικής μήμης της δεν απαιτείται παρουσία υπαλλήλου της ΔΟΥ από την 1-1-2003 αλλά απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3052 - 24 Σεπτεμβρίου 2002

Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες ρυθμίσεις.

Οι διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) τροποποιούνται, αντικαθίστανται και συμπληρώνονται κατά περίπτωση, ως εξής:
9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Η αφαίρεση ή αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης επιτρέπεται σε περίπτωση βλάβης ή πλήρωσης αυτής και γνωστοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του κατόχου ή χρήστη του φορολογικού μηχανισμού.
Σε περίπτωση μεταβίβασης του φορολογικού μηχανισμού ή μίσθωσης πάγιου εξοπλισμού με παραχώρηση της χρήσης του φορολογικού μηχανισμού, είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση της παλαιάς χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης με νέα, από τον νέο κάτοχο ή χρήστη."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ