Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΝΔ1297 ΑΡΘΡΟ 8

24 Φεβρουαρίου 2013

ΝΔ1297 ΑΡΘΡΟ 8

ΝΔ1297 ΑΡΘΡΟ 8
Η αποτίμησις της αξίας των εισφερομένων είς είδος, κατά τας διατάξεις του παρόντος, περιουσιακών στοιχείων είς ανώνυμον εταιρείαν ή εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης, ενεργείται υπό της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, ως ούτος εκωδικοποίηθη διά του Β. Διατάγματος 174/1963.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ