Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΝΔ1297/73 παροχή φορολογικών κινήτρων διά την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων

24 Φεβρουαρίου 2013

ΝΔ1297/73 παροχή φορολογικών κινήτρων διά την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1297

Περί παροχής φορολογικών κινήτρων διά την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων.


Τελευταία Κωδικοποίηση: Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν. 4072/2012.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 217

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1297

Περί παροχής φορολογικών κινήτρων διά την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Άρθρον 1
Άρθρον 2
Άρθρον 3
Άρθρον 4
Άρθρον 5
Άρθρον 6
Άρθρον 7
Άρθρον 8
Άρθρον 9
Άρθρον 10
Άρθρον 11
Άρθρον 12
Άρθρον 13
Εν Αθήναις τη 6 Δεκεμβρίου 1972
Εν Ονόματι του Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς
Εν Αθήναις τη 8 Δεκεμβρίου 1972
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΓΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ