Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΠΟΛ. 1015 Παράταση προθεσμίας καταβολής της δεύτερης και τρίτης δόσης του <acronym title="Φόρου Ακίνητης Περιουσίας">ΦΑΠ</acronym> έτους 2010.

5 Φεβρουαρίου 2013

ΠΟΛ. 1015 Παράταση προθεσμίας καταβολής της δεύτερης και τρίτης δόσης του ΦΑΠ έτους 2010.

ΠΟΛ. 1015 Παράταση προθεσμίας καταβολής της δεύτερης και τρίτης δόσης του ΦΑΠ έτους 2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1015

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
2. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ 30ή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής της δεύτερης και τρίτης δόσης του ΦΑΠ έτους 2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 34 , 38 , 40 και 44 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 9 Α΄), όπως ισχύουν.
3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1227/27-12-2012 (ΦΕΚ 3573 Β΄), με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013.
4. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών YΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
5. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογουμένους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων λόγω της καθυστέρησης αποστολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου ακίνητης περιουσίας έτους 2010.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Προθεσμία καταβολής της δεύτερης δόσης του ΦΑΠ φυσικών προσώπων έτους 2010 ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2013 και της τρίτης δόσης η 29η Μαρτίου 2013, αντίστοιχα. Για την καταβολή των ποσών αυτών αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

2. Η παραπάνω απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ