Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ανάκληση άδειας σύστασης <acronym title="Ανώνυμη Εταιρεία">Α.Ε.</acronym>

10 Μαρτίου 2013

Ανάκληση άδειας σύστασης Α.Ε.

Ανάκληση άδειας σύστασης Α.Ε.

AE, ΑΕ, μετασχηματισμοι επιχειρησεων,

Ανάκληση άδειας σύστασης Α.Ε.

 

Ανάκληση της απόφασης, με την οποία συστήθηκε Α.Ε.

Ανάκληση της απόφασης με την οποία συστάθηκε Α.Ε., χωρεί και στην περίπτωση που η εταιρεία παρέλειψε να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Με την ίδια απόφαση της ανάκλησης της άδειας σύστασης, η Α.Ε. τίθεται σε εκκαθάριση.

 

Ανάκληση της απόφασης, με την οποία συστήθηκε Α.Ε. μπορεί να γίνει μόνον:

α) Εάν κατά τη σύσταση της Α.Ε. δεν καταβλήθηκε ολικά ή μερικά το κεφάλαιο, το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό ορίζεται ότι πρέπει να καταβληθεί.
β) Εάν, καταδικασθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντού ή άλλου οποιουδήποτε εντεταλμένου της διοίκησης της Α.Ε., σε φυλάκιση για πράξη που αφορά στη διαχείριση από αυτόν των εταιρικών συμφερόντων, η εταιρεία δεν απομάκρυνε το πρόσωπο αυτό από τη διοίκηση ή τη διεύθυνση αυτής.
γ) Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Α.Ε., όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, είναι μικρότερο από το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού της κεφαλαίου και
δ) Εάν κατά τη λήξη της οριζόμενης στο άρθρο 8, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 διετούς προθεσμίας, δεν έχει αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο μέχρι το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου.

Διαβάστε ακόμα:

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ σε όλες τις περιπτώσεις

  www.nexusmanagementconsultants.... - Cached - Translate this page
  Feb 15, 2013 – NEXUS Management Consultants. Φορολογικά νέα, συμβουλές διαχείρησης ... δηλωση μεταβολης στοιχειων, ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, gemh, ...
 2. ΕΠΕ - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλο... - NEXUS ...

  www.nexusmanagementconsultants.... - Cached - Translate this page
  Sep 25, 2012 – Το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας. Εάν δεν είναι κωδικοποιημένο, χρειάζεται το αρχικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις ...
 3. AE - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογ... - NEXUS ...

  www.nexusmanagementconsultants.... - Cached - Translate this page
  Sep 25, 2012 – Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας. Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί, τότε χρειάζεται πρακτικό Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την ...
 4. Αίτηση καταχώρησης μεταβολών στο ΓΕΜΗ - απαραίτητα - NEXUS ...

  www.nexusmanagementconsultants.... - Cached - Translate this page
  Jan 30, 2013 – Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης / μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και αφ' ενός νομιμοποιεί με την ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ