Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Για πότε η παράταση υποβολής της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ - Ε7 2013;

26 Μαρτίου 2013

Για πότε η παράταση υποβολής της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ - Ε7 2013;

Για πότε η παράταση υποβολής της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ - Ε7 2013;

Δεν είναι δυνατή η υποβολή της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ - Ε7, για το οικονομικό έτος 2013, λόγω αναβάθμισης της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ - Ε7, για το οικονομικό έτος 2013, λόγω αναβάθμισης της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Διαβάστε το ενημερωμένο :

  H απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ - Ε7 2013 οικ. 
Απλά δεν έχουν ανακοινώσει την παράταση κατά την προσφιλή τακτική του υπουργείου Οικονομικών να κρατάει σε εγρήγορση επιχειρηματίες, λογιστές, εκκαθαριστές μισθοδοσίας και μισθωτούς, όταν βρισκόμαστε δύο (2) ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας.

Στην περίπτωση που κάποιος προσπαθώντας να υποβάλλει μπει στο taxisnet παρουσιάζεται το μήνυμα

Δεν είναι δυνατή η υποβολή της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ - Ε7, για το οικονομικό έτος 2013, λόγω αναβάθμισης της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ