Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Η ευφυΐα του ηγέτη

2 Μαρτίου 2013

Η ευφυΐα του ηγέτη

Η ευφυΐα του ηγέτη Η ευφυΐα του ηγέτη

Η ευφυΐα του ηγέτη

Όταν τίθεται στους ανθρώπους το ερώτημα «ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ένας ηγέτης», πάντα, ανάμεσα σε άλλα όπως η ακεραιότητα, απαντούν η ευφυΐα ή συνώνυμα αυτής όπως η κατανόηση σύνθετων προβλημάτων.
Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Applied Psychology εξετάστηκαν διάφορες προτάσεις. Αυτές συμπεριλάμβαναν: οι έξυπνοι άνθρωποι αναδεικνύονται σε ηγέτες πιο γρήγορα και πιο συχνά, η ευφυΐα προσθέτει στον ηγέτη τα χαρακτηριστικά που τον αναδεικνύουν σε αρχηγό, η ευφυΐα συνδέεται περισσότερο με την ηγεσία όταν ο ηγέτης δεν είναι αγχώδης, ο ηγέτης που έχει μια «συμμετοχική» συμπεριφορά εκλαμβάνεται ως λιγότερο έξυπνος σε σχέση με αυτόν που έχει καθοδηγητική. Τα αποτελέσματα απόδειξαν το προφανές.

Η ευφυΐα σχετίζεται μετριοπαθώς αλλά σημαντικά και ξεκάθαρα με την ηγεσία. Δηλαδή, είναι σαφές ότι οι άνθρωποι προτιμούν τα έξυπνα άτομα ως ηγέτες. Και μάλιστα όσο πιο ευφυής είναι ένας ηγέτης τόσο πιο αποδοτική και αποτελεσματική είναι η ομάδα σε αντικειμενικές και υποκειμενικές μετρήσεις.

Αιτιολογία

Γιατί συμβαίνει αυτό; Πιθανόν διότι η ηγεσία αφορά τη λήψη αποφάσεων, τη συλλογή, αξιολόγηση και εκτίμηση των επιλογών, την ερμηνεία των αριθμών κ.ά. Οι ευφυείς άνθρωποι βλέπουν συνεργασίες, διασυνδέσεις και τάσεις πιο γρήγορα από τους λιγότερο έξυπνους ανθρώπους. Επίσης, όσοι έχουν υψηλό IQ μαθαίνουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.

Στο σύγχρονο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον που οι ραγδαίες αλλαγές και εξελίξεις αποτελούν τη νόρμα, το να είναι σε θέση κάποιος να μαθαίνει γρήγορα θεωρείται σημαντικό προσόν. Επιπλέον, η ευφυΐα δημιουργεί αυτοπεποίθηση του ατόμου στις ικανότητές του. Η αυτοπεποίθηση αποτελεί ζωτικής σημασίας χαρακτηριστικό για έναν ηγέτη.

Τύποι ευφυΐας

Οι ηγέτες διαθέτουν δύο τύπους ευφυΐας, όπου ο πρώτος οδηγεί στον δεύτερο. Οι ψυχολόγοι διαχωρίζουν την ευφυΐα ανάμεσα στην «ρευστή» δηλαδή την έμφυτη νοημοσύνη να μπορεί κάποιος να λύνει νέα και ανοίκεια προβλήματα και την «κρυσταλλωμένη» ευφυΐα η οποία περιλαμβάνει τη γενική γνώση. Και οι δύο είναι εξίσου σημαντικές.

Ένα σχηματικό παράδειγμα για τη σπουδαιότητά τους είναι ότι ο πρώτος τύπος ευφυΐας υπαγορεύει την ικανότητα κάποιου να πλοηγείται σε κάποιο νέο πρόγραμμα υπολογιστή ενώ η δεύτερη να λύνει σταυρόλεξα. Το IQ ενός ανθρώπου έχει οφέλη και σε προσωπικό επίπεδο καθώς οι έξυπνοι άνθρωποι είναι κατά κανόνα πιο ποθητοί και επιθυμητοί από το αντίθετο φύλο.

Στρες και ηγεσία

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ευφυΐα σχετίζεται με την ικανότητα ηγεσίας όταν οι άνθρωποι τελούν υπό συνθήκες στρες. Τα ερωτήματα είναι πώς, γιατί, πότε οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι ηγέτες καταβάλλονται από στρεσογόνες καταστάσεις. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η προσωπικότητα και η ευφυΐα δεν σχετίζονται και τόσο στενά.

Για αυτό η ροπή προς το στρες (ή η νευρωτική συμπεριφορά σε μια πιο τολμηρή διατύπωση του όρου) δεν σχετίζεται με την υψηλή ή χαμηλή νοημοσύνη. Υπάρχουν έξυπνοι αλλά και όχι τόσο έξυπνοι νευρωτικοί. Αλλά αυτό που δείχνουν όλες οι μελέτες είναι ότι πρέπει να είναι κάποιος ακλόνητος-σταθερός γιατί το στρες μπορεί να τροχοπεδήσει το χαρακτηριστικό της ευφυΐας. Είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις αυτών που επιτρέπουν στο υψηλό IQ τους να φανεί όταν είναι αγχωμένοι, έχουν προδιάθεση για κατάθλιψη ή είναι υποχόνδριοι. Θα πρέπει κάποιος να είναι ανθεκτικός, δυνατός και με λαμπρό πνεύμα προκειμένου να αναδειχθεί σε καλό ηγέτη.

Σημαντικό εύρημα αν και σχετικά αναμενόμενο είναι το ότι ο σύνδεσμος ηγεσίας-ευφυΐας εμφανίστηκε μόνο στους ηγέτες που εμφανίζουν καθοδηγητική συμπεριφορά. Η μειωμένη δύναμη που επιδεικνύουν οι μη καθοδηγητικοί ηγέτες οδηγεί στο να έχουν λιγότερη επιρροή.

Ως εκ τούτου δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία σε δημοκρατικές, που δεν χρήζουν οδηγιών, διαδικασίες πόσο ευφυής είναι ο ηγέτης. Αλλά σε εξειδικευμένες, σχετικές με το μέλλον ενός οργανισμού ακόμα και καθημερινές αποφάσεις η υψηλή νοημοσύνη ενός ηγέτη παίζει καταλυτικό ρόλο.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι μπορεί να είναι λιγότερο χρήσιμο έως και δυσλειτουργικό αν η ευφυΐα του ηγέτη μονίμως υπερβαίνει αυτήν της ομάδας του. Σε μια τέτοια περίπτωση ο ηγέτης μπορεί να φαντάζει ακατανόητος ή ακόμα και απειλητικός.http://www.hrpro.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ