Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις σε ΙΚΑ, ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

1 Μαρτίου 2013

Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις σε ΙΚΑ, ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις σε ΙΚΑ, ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις σε ΙΚΑ, ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις σε ΙΚΑ, ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης

Υποχρεωτικά από 1/3/2013 οι εργοδότες θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ΙΚΑ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και τον ΟΑΕΔ μία σειρά από έγγραφα για το προσωπικό τους.

Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης


Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται από σήμερα -και θα ελέγχονται από το ΣΕΠΕ, το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ για την αποφυγή παρανομιών και την καταπολέμηση της εισφοροαποφυγής και της εισφοροδιαφυγής- όλες οι αλλαγές σε μισθούς, ωράρια, συμβάσεις, καθώς και οι αναγγελίες των απολύσεων και των οικειοθελών αποχωρήσεων των εργαζομένων.Την υποχρεωτική «on line» υποβολή των σχετικών στοιχείων στο κοινό πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ, του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ για τους εργοδότες που είναι εγγεγραμμέ­νοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (και όχι σε προαιρετική βάση, όπως ήταν από τις 15 Οκτωβρίου του '12 και μετά) προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.

Η υποχρεωτική χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος εντάσσεται στα μέτρα περιορισμού της γραφειοκρατίας (καταργείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εργοδοτών ή των εκπροσώπων τους στις υπηρεσίες και εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν 25 εκατ. ευρώ τον χρόνο) και έντασης των ελέγχων για τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας η οποία έχει φτάσει στο 36% (θα διασταυρώνονται ανά πάσα στιγμή οι πληρωμές μισθών και εισφορών, καθώς και ο αριθμός των απασχολουμένων και θα διατεθούν περισσότεροι υπάλληλοι του ΣΕΠΕ σε επιτόπιους ελέγχους).

Δικλίδες ασφαλείας
Η υπουργική απόφαση προβλέπει και τέσσερις δικλίδες ασφαλείας:

1. Καθιστά αδύνατη τη συμπλήρωση των πεδίων για τον μισθό ή το ημερομίσθιο εάν υπολείπονται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου όπως θεσπίστηκε με το ν. 4093/2012. Και, έτσι, κανένας εργοδότης δεν μπορεί να καταβάλει, τουλάχιστον επίσημα, χαμηλότερο μισθό.

2. Το Σύστημα δεν θα δέχεται χαμηλότερη αναλογία μισθού ή ωρομισθίου, σε σχέση με την αντίστοιχη των κατώτατων ορίων, στις περιπτώσεις μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας.

3. Οι εργοδότες υποχρεούνται να συνυποβάλουν ηλεκτρονικά νομιμοποιητικά έγγραφα για την απασχόληση αλλοδαπών και άδεια διαμονής για εργαζομένους - πολίτες τρίτων χωρών.

4. Από την 1/7/2013 θα είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή ολόκληρων των επιχειρησιακών συμβάσεων και των συμβάσεων μερικής και εκ περιτροπής εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ