Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Λύση <acronym title="Ανώνυμη Εταιρεία">Α.Ε.</acronym>

10 Μαρτίου 2013

Λύση Α.Ε.

  Λύση Α.Ε.

εκκαθαριστη, ΑΕ, εκκαθαριστικη ΦΠΑ, δηλωση μεταβολης στοιχειων,
Η λύση της AE

H Α.Ε. λύεται:

 1. Με τη λήξη του οριζομένου στο καταστατικό χρόνου διάρκειάς της.
 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 3 και 31, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.
 3. Με την κήρυξη της Α.Ε. σε κατάσταση πτώχευσης.
 4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.AE, ΑΕ, μετασχηματισμοι επιχειρησεων,

Ανάκληση άδειας σύστασης Α.Ε.


 

Διαβάστε ακόμα:

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ σε όλες τις περιπτώσεις

  www.nexusmanagementconsultants.... - Cached - Translate this page
  Feb 15, 2013 – NEXUS Management Consultants. Φορολογικά νέα, συμβουλές διαχείρησης ... δηλωση μεταβολης στοιχειων, ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, gemh, ...
 2. ΕΠΕ - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλο... - NEXUS ...

  www.nexusmanagementconsultants.... - Cached - Translate this page
  Sep 25, 2012 – Το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας. Εάν δεν είναι κωδικοποιημένο, χρειάζεται το αρχικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις ...
 3. AE - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογ... - NEXUS ...

  www.nexusmanagementconsultants.... - Cached - Translate this page
  Sep 25, 2012 – Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας. Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί, τότε χρειάζεται πρακτικό Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την ...
 4. Αίτηση καταχώρησης μεταβολών στο ΓΕΜΗ - απαραίτητα - NEXUS ...

  www.nexusmanagementconsultants.... - Cached - Translate this page
  Jan 30, 2013 – Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης / μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και αφ' ενός νομιμοποιεί με την ...

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ