Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Νέος υπολογισμός για τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο

17 Μαρτίου 2013

Νέος υπολογισμός για τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο

Νέος υπολογισμός για τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο

Προς διαβούλευση με την τρόικα βρίσκεται το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας που περιγράφει το νέο μηχανισμό καθορισμού του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

Εάν εγκριθεί ο νέος τρόπος υπολογισμού τότε ανατρέπονται όσα ίσχυαν εδώ και 38 χρόνια στη διαδικασία συνδιαμόρφωσης της εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Μέχρι σήμερα ο καθορισμός του κατώτατου μισθού γινόταν αποκλειστικά και μόνο με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργοδοτών και της ΓΣΕΕ.Σύμφωνα με το νέο σχέδιο οι υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών προτείνουν ως φορέα συντονισμού του διαλόγου 5μελές συλλογικό όργανο ή ένα πρόσωπο κύρους. Και στις δύο περιπτώσεις τον τελικό λόγο για την έγκριση θα τον έχει η Βουλή.


Το συντονιστικό όργανο θα έχει την εποπτεία του κοινωνικού διαλόγου με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Στη διαδικασία θα συμμετέχουν με προτάσεις ερευνητικοί φορείς όπως το ΚΕΠΕ, το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το ΙΟΒΕ, η Τράπεζα της Ελλάδος, ο ΟΑΕΔ και ο ΟΚΕ.

Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης δήλωσε χαρακτηριστικά στο MEGA:
 "Σε λίγες ημέρες η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα σύγχρονο θεσμικό εργαλείο με μια νέα διαδικασία προσδιορισμού του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, στο πρότυπο των περισσότερων προηγμένων χωρών. Μια διαδικασία που θα βασίζεται τόσο σε ένα ευρύ και εξαντλητικό διάλογο με κοινωνικούς εταίρους, όσο και στην -για πρώτη φορά- τεχνοκρατική συνεισφορά ερευνητικών ινστιτούτων και οικονομικών φορέων. Ο νέος μηχανισμός θα εφαρμοστεί από το 2017 και μέχρι τότε ο κατώτατος μισθός θα παραμείνει στα σημερινά επίπεδα".

Οι παράγοντες που θα προσδιορίζουν τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο φαίνεται πως θα είναι οι εξής:  • 3 μισθολογικά κλιμάκια για υπαλλήλους (όπως ισχύει και σήμερα)
  • 5 μισθολογικά κλιμάκια για εργατοτεχνίτες (Αντί των 6 που ισχύουν σήμερα)

Στην οικονομική τεκμηρίωση του προτεινόμενου προς διαβούλευση μισθού και μεροκάματου θα λαμβάνονται υπόψη:  • Το επίπεδο φτώχειας που θα υπάρχει στη χώρα το ποσοστό ανεργίας (επίπεδο χώρας, επίπεδο οικονομικού κλάδου)
  • Η παραγωγικότητα (χώρας, επιμέρους κλάδων)
  • Η ανταγωνιστικότητα(χώρας, επιμέρους κλάδων).

Επίσης προτείνονται διαφορετικά κλιμάκια στους μισθούς των νέων έως 24 ετών, ανάλογα με την ηλικία και την προϋπηρεσία. Δηλαδή, διαφορετικός μισθός για νέους υπαλλήλους έως 18 ετών και διαφορετικός μισθός για νέους έως 21 ετών με 3ετη προϋπηρεσία. Αντίστοιχα για νέους εργατοτεχνίτες έως 24 ετών προτείνονται διαφορετικά μισθολογικά κλιμάκια.

πηγή mega

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ