Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Πολ1038/2013 Στατιστικά κατώφλια έτους 2013 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

4 Μαρτίου 2013

Πολ1038/2013 Στατιστικά κατώφλια έτους 2013 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

eurostat.statistics.gr/intrastat/images/logo-statistics-s.png

Πολ. 1038/19.02.2013
Στατιστικά κατώφλια έτους 2013 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.


Πολ1038/2013 Στατιστικά κατώφλια έτους 2013 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 232/Γ4-8/7.1.2013 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2013 έως 31.12.2013, βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004, διαμορφώνονται ως εξής:

α) Eκατό χιλιάδες ευρώ (100.000) για τις αφίξεις και
β) Eνενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000) για τις αποστολές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ