Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων ΣΕΠΕ - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

6 Μαρτίου 2013

Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων ΣΕΠΕ - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής της αναγγελίας πρόσληψης και του πίνακα προσωπικού

IKA, oaed, sepe, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, υπουργειο εργασιας ηλεκτρονικη οαεδ,

Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων ΣΕΠΕ - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής Ε3 (αναγγελία πρόσληψης)

Το εντύπου Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να το υποβάλλει την ίδια μέρα και πριν την ανάληψη εργασίας από τον εργαζόμενο (προσοχή στην συμπλήρωση της ώρας ανάληψης εργασίας αν είναι προγενέστερη από την ώρα υποβολής του εντύπου το σύστημα την θεωρεί ως εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης με αποτέλεσμα να μην την καταχωρήσει).Ειδικά για τους νέους εργοδότες προβλέπεται ειδική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την πρόσληψη για να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3.


Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής Ε4 (πίνακας προσωπικού)

Όσον αφορά το έντυπο Ε4 (πίνακας προσωπικού) ισχύουν τα εξής:
  •  Ο αρχικός κατατίθεται από 15 Σεπτεμβρίου – 15 Νοεμβρίου κάθε έτους και αφορά μόνο το μόνιμο προσωπικό μίας επιχείρησης
  • Ο συμπληρωματικός πίνακας (νέα πρόσληψη) κατατίθεται αυθημερόν και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη της υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.
  •  Ο τροποποιητικός πίνακας ως προς τις αποδοχές, κατατίθεται εντός 15 ημερών
  •  Ο τροποποιητικός πίνακας ως προς το πρόγραμμα εργασίας κατατίθεται εντός 2 εργασίμων ημερών

Διαβάστε ακόμα

IKA, oaed, sepe, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, υπουργειο εργασιας ηλεκτρονικη οαεδ,

Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις σε ΙΚΑ, ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ


Έτοιμη η ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ


Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων Επιθεώρησης Εργασίας και ΟΑΕΔ από 1/9/2012.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ γίνεται με link εδώ!IKA, oaed, sepe, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, υπουργειο εργασιας ηλεκτρονικη οαεδ,
Η ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ


25932/12/10/2012 - Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ