Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Τρόικα - Χαράτσι ακινήτων (<acronym title="Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών">εετηδε)</acronym> και το 2013 μέσω της ΔΕΗ

13 Μαρτίου 2013

Τρόικα - Χαράτσι ακινήτων (εετηδε) και το 2013 μέσω της ΔΕΗ

Τρόικα - Χαράτσι ακινήτων (εετηδε) και το 2013 μέσω της ΔΕΗ

Τρόικα - Χαράτσι ακινήτων (εετηδε) και το 2013 μέσω της ΔΕΗ


Τρόικα - Χαράτσι ακινήτων (εετηδε) και το 2013 μέσω της ΔΕΗ

Η Τρόικα αξιώνει να διατηρηθεί το χαράτσι στα ακίνητα εετηδε που εισπράττει ως τώρα μέσω της ΔΕΗ και το 2013, καθώς οι δύσκολες αποφάσεις για τον ενιαίο φόρο ακινήτων μετατίθενται για το τέλος της χρονιάς και το εγχείρημα φαντάζει αβέβαιο.Παράλληλα "οργώνει" και πάλι τα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ανάπτυξης, Εργασίας και Εσωτερικών αναζητώντας μέτρα για μείωση υπαλλήλων στο δημόσιο, ενίσχυση της ρευστότητας αλλά και λύση στο πρόβλημα της ρύθμισης χρεών από φόρους και εισφορές στα ασφαλιστικά Ταμεία.

Ειδικά για το τελευταίο πάντως, καθώς και για τη ρύθμιση χρεών από δάνεια στις τράπεζες, οι ελεγκτές της Τρόικα εμφανίζονται σαφώς διαλλακτικότεροι από τις προηγούμενες μέρες. Δείχνουν να κατανοούν τώρα καλύτερα, όπως σημείωνε ανώτατος αξιωματούχος της κυβέρνησης, τις διαφορές που υφίστανται μεταξύ φόρων και εισφορών για τις επιχειρήσεις στην ελληνική πραγματικότητα, ενώ πρόοδος καταγράφεται και σχετικά με το σχέδιο ρύθμισης για τα στεγαστικά δάνεια.

Τι προβλέπει η απόφαση Στουρνάρα για τους ελεγκτές:

Με την απόφαση του κ. Στουρνάρα ανακλήθηκαν οι προηγούμενες προκηρύξεις, η διαδικασία των οποίων δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί, και τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου  αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


  1. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι που έχουν τιμωρηθεί, καταδικασθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη ή συμπληρώνουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης έως το 2015.
  2. Οι υποψήφιοι που τελικώς θα επιλεγούν θα υπογράψουν συμβόλαιο αποδοτικότητας, στο οποίο θα εξειδικεύονται οι συγκεκριμένοι στόχοι που οφείλουν να εκπληρώσουν.

Επίσης, οι ήδη τοποθετηθέντες του διαγωνισμού ελεγκτές δεν θα συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία.

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων του υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαιδεύσεως.

Ειδικά για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ότι ποσοστό 5% του αριθμού των προκηρυγμένων θέσεων θα καλυφθεί από υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας ενώ 65% των θέσεων θα καλυφτεί από υπαλλήλους με προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα ή καθήκοντα υπαλλήλου δικαστικού τμήματος και λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Στην περίπτωση που το ανωτέρω ποσοστό δεν συμπληρωθεί από τις υποβληθείσες αιτήσεις, τότε οι εναπομείνασες θέσεις θα συμπληρωθούν από τον πίνακα των υπαλλήλων χωρίς εμπειρία.

Διαβάστε σχετικά

Ο ενιαίος φόρος στα ακίνητα για το 2013 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ