Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υποβολή Αίτησης Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης 2012 - 2013

3 Μαρτίου 2013

Υποβολή Αίτησης Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης 2012 - 2013

Επίδομα Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης

Υποβολή Αίτησης Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης 2012 - 2013

Η διαδικασία υποβολής αίτησης μέσω Gsis, με εικόνες


1. Κατευθυνθείτε στην ΓΓΠΣ και κάντε αίτηση κλικάρωντας εδώ

2. Παρακαλούμε εισάγετε τους κωδικούς για την είσοδο σας στο σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ. (TAXISnet)Όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. (TAXISnet), μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας ως Username τον ΑΦΜ τους και ως Password τον αριθμό ειδοποίησης ενός εκ των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τελευταίων πέντε (5) ετών.


3. Yποβάλετε Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος επιλέγοντας το ρόλο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή

Mπορείτε να επιλέξετε αν θα υποβάλλετε Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος, λειτουργώντας ως
  • Δικαιούχος / Υποψήφιος Δικαιούχος του Επιδόματος ή αν θα δηλώσετε τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης ανάμεσα στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας λειτουργώντας ως 
  • Διαχειριστής-Εκπρόσωπος των ενοίκων της.

Για να συνεχίσετε, επιλέξτε το κατάλληλο πλήκτρο οθόνης
.

4. Συμπληρώνουμε τα κατάλληλα στοιχεία της αίτησής

  • Αριθμό Παροχής Ηλεκτρικού ρεύματος
  • και τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας οικίαςΘα πρέπει να συμπληρώσουμε το κατάλληλο τετραγωνάκι,  στην περίπτωση που μένουμε σε πολυκατοικία. Σε αυτή την περίπτωση θα εμφανιστεί το σύνολο των διαμερισμάτων και τα ποσοστά της θέρμανσης που αντιστοιχούν στο διαμέρισμα σας. Απλά θα πρέπει να κλικάρετε στο δικό σας διαμέρισμα και θα συμπληρωθεί αυτόματα τα ποσοστά θέρμανσης. 

5. Με την υποβολή των στοιχείων αυτών επιστρέφεται άμεσα η απάντηση για το εάν η αίτηση γίνεται δεκτή και εάν όχι, επιστρέφεται και ο λόγος της απόρριψης.


Αποτέλεσμα της αίτησης

Αποδεικτικό υποβολής αίτησης στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης

 6. Σε περίπτωση που θέλω να υποβάλλω τροποποιητική δήλωση 

Για να τροποποιήσετε την αίτησή σας: Μπορείτε να αλλάξετε όλα τα στοιχεία της υπάρχουσας αίτησης εκτός από τους κωδικούς παροχής ΔΕΗ της κατοικίας και της πολυκατοικίας σας. Εάν η νέα αίτηση εγκριθεί και έχετε ήδη λάβει μέρος του επιδόματος θέρμανσης, το υπόλοιπο θα μεταφερθεί στη νέα κατοικία αφού επανυπολογιστεί με βάση το ποσοστό του επιδόματος που έχετε ήδη λάβει Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της τροποποιητικής αίτησης (π.χ. λόγω μεταβολής της περιουσιακής σας κατάστασης) απορρίπτεται και η προηγούμενη αίτηση και δεν θα μπορείτε να λάβετε το υπόλοιπο της ποσότητας πετρελαίου που ήταν εγκεκριμένο. Εάν κάνετε κάποιο λάθος στην εισαγωγή των δεδομένων και απορριφθεί η αίτησή σας, μπορείτε να κάνετε νέα αίτηση.

Υποβολή τροποποιητικής Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης 

 Πατήστε "Αλλαγή Κατοικίας" εάν αλλάξατε κατοικία. Συμπληρώστε εκ νέου τα στοιχεία της αίτησης και υποβάλετέ την. Εάν εγκριθεί και έχετε ήδη λάβει μέρος του επιδόματος θέρμανσης, το υπόλοιπο θα μεταφερθεί στη νέα κατοικία αφού επανυπολογιστεί με βάση το ποσοστό του επιδόματος που έχετε ήδη λάβει


Ανακαλέστε την αίτησή σας. Οι πληρωμές για ποσότητες πετρελαίου που μπορεί να έχετε κάνει, θα γίνονται για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί μέχρι και την ημερομηνία ανάκλησης. Μετά την ανάκληση έχετε τη δυνατότητα να κάνετε νέα αίτηση οποιαδήποτε στιγμή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ