Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Απόδοση ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο

6 Μαρτίου 2013

Απόδοση ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο

Απόδοση ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο


H Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου με επιστολή της επισημαίνει την ανάγκη για την άμεση διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των εμπορικών καταστημάτων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταβολή του Φ.Π.Α. σε πραγματικό χρόνο (Real-Time).

Απόδοση ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο

Την άμεση διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των εμπορικών καταστημάτων με την γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταβολή του ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο, ζητά η Εθνική Συνοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.

Απόδοση ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο

Την άμεση διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των εμπορικών καταστημάτων με την γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταβολή του ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο, ζητά η Εθνική Συνοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.

H Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου με επιστολή της επισημαίνει την ανάγκη για την άμεση διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των εμπορικών καταστημάτων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταβολή του Φ.Π.Α. σε πραγματικό χρόνο (Real-Time).

Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο εγχείρημα μόνο εύκολη υπόθεση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς διακρίνεται από πληθώρα πολύπλοκων διαδικασιών και νευραλγικών παραμέτρων που απαιτούν ειδικούς χειρισμούς και χρήζουν άμεσης διευθέτησης. Η ΕΣΕΕ εκπροσωπώντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιτηδευματιών, οι οποίοι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, θεωρεί απαραίτητη την υποβολή μίας σειράς ερωτημάτων, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί από τους υπεύθυνους για το σχεδιασμό και υλοποίηση του εν λόγω εγχειρήματος:

1) Ενώ η διαδικασία παρακράτησης και η είσπραξης του ΦΠΑ δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, στην περίπτωση που οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, μεγάλα ερωτήματα εγείρονται όταν οι πληρωμές δεν διενεργούνται με πλαστικό χρήμα αλλά με μετρητά. Σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν πρέπον να παρέχεται η δυνατότητα στον επιτηδευματία, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (έως 5 ημερών), να πραγματοποιεί ο ίδιος την κατάθεση στον ειδικά διαμορφωμένο λογαριασμό που προορίζεται αποκλειστικά για την καταβολή του Φ.Π.Α.

2) Η καταγραφή των συναλλαγών και η Real-Time καταβολή του Φ.Π.Α. είναι ευκολότερο να λάβει χώρα όταν πραγματοποιείται μία πληρωμή από έναν πελάτη (καταναλωτή) προς έναν επιτηδευματία, γεγονός όμως που δεν ισχύει στην περίπτωση συμψηφισμού των συνολικών ημερησίων εισροών – εκροών ποσών που αναφέρονται στον Φ.Π.Α. ενός επιτηδευματία, καθώς πρόκειται για μία σαφώς πιο σύνθετη και δυσκολότερα ελέγξιμη διαδικασία.

3) Μία σημαντική παράμετρος που πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του το Υπουργείο οικονομικών, σχετίζεται με τις επί πιστώσει πωλήσεις που λαμβάνουν χώρα σε μεγάλο ποσοστό καταστημάτων, ελέω της οικονομικής κρίσης, με συνέπεια να μην πραγματοποιείται η καταγραφή της συναλλαγής και η άμεση παρακράτηση του Φ.Π.Α.

4) Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η άμεση διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί πάγια θέση και ύψιστη προτεραιότητα της ΕΣΕΕ. Ωστόσο, η αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών (που πρέπει να γίνει από τους κατασκευαστές τους) και η συμβατότητά τους με το νέο σύστημα, συνεπάγονται ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος που σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επωμιστεί – για ακόμη μία φορά – ο εμπορικός κόσμος. Παράλληλα, προαπαιτούμενο για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος απόδοσης Φ.Π.Α σε πραγματικό χρόνο, αποτελεί η δυνατότητα πρόσβασης του συνόλου των επιτηδευματιών στο Διαδίκτυο (σύνδεση Internet), στοιχείο όμως που μόνο ως δεδομένο δεν πρέπει να θεωρείται στη παρούσα φάση, καθώς συμβάλλει και αυτό με τη σειρά του στη διόγκωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

Η ΕΣΕΕ εξετάζει προσεκτικά οποιαδήποτε πρωτοβουλία που συμβάλλει στη μείωση του διαχειριστικού κόστους, στη διευκόλυνση της εκπλήρωσης - ταυτοποίησης των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών αλλά και στη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω υιοθέτησης διαφανών διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση όμως θέσπισης ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου καθολικής αποδοχής, εξαιρουμένου προνομιακών μεταχειρίσεων συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων και κλάδων. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την άμεση ανταπόκρισή του Υπουργείου στα ερωτήματα που έχουμε θέσει ενώ εξυπακούεται πως η παροχή οιασδήποτε μορφής συνδρομής από το φορέα μας είναι πάντοτε στη διάθεσή των αρμόδιων υπηρεσιών.

Νέο αυστηρότερο σύστημα για την απόδοση του ΦΠΑ


Το νέο – αυστηρότερο σχέδιο που είναι πιθανό να τεθεί σε εφαρμογή από τον Μάιο, στην ουσία ανατρέπει το ισχύον καθεστώς υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής του φόρου. Ειδικότερα προβλέπεται:

1) Υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στις 20 του μήνα (σε μηνιαία βάση για τις μεγάλες επιχειρήσεις και σε τριμηνιαία βάση για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες – ελεύθερους επαγγελματίες.

2) Η κατάργηση της δυνατότητας, που ισχύει σήμερα, για υποβολή του ΦΠΑ σε 3 δόσεις (το 40% με την υποβολή της δήλωσης και το απομένον ποσό σε 2 μηνιαίες δόσεις – με μηνιαία προσαύξηση 2%).

3) Η υποβολή της δήλωσης θα συνεπάγεται αυτόματη βεβαίωση της υποχρέωσης ενώ οι υπόχρεοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό επιθυμούν με ελάχιστο όριο τα 10 ευρώ. Παράλληλα όμως οι επιτηδευματίες θα είναι υποχρεωμένοι εντός των 10 επόμενων ημερών να αποδώσουν το σύνολο του ΦΠΑ χωρίς τις δόσεις, γεγονός που στην ουσία σημαίνει πως πρέπει καταβάλουν το συνολικό ποσό του ΦΠΑ στο Δημόσιο, μέχρι το τέλος του μήνα.

4) Η μη εμπρόθεσμη εξόφληση του ΦΠΑ θα συνεπάγεται τη μετατροπή της δήλωσης σε εκπρόθεσμη ενώ αυτόματα η οφειλή θα καθίσταται ληξιπρόθεσμη. Εφόσον καταστεί η οφειλή ληξιπρόθεσμη μπορούν να κινηθούν (από το Δημόσιο) αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που προβλέπουν κατασχέσεις καταθέσεων και απαιτήσεων στα χέρια τρίτων.

5) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ θα επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης ενώ εφόσον η δήλωση κατατεθεί εκπρόθεσμα οι επιτηδευματίες θα πρέπει να πληρώσουν το ΦΠΑ μαζί με τις προσαυξήσεις, εφάπαξ.

6) Όσοι βεβαιωθούν, κατόπιν προσωρινού ελέγχου, ότι δεν έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ, τότε όχι μόνο θα βεβαιώνεται ο φόρος αλλά θα επιβάλλεται προσαύξηση 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σε αυτήν τη περίπτωση οι επιτηδευματίες δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμβιβασμού και εξόφλησης του ποσού εντός 6 μηνών, όπως προβλέπεται σήμερα, αλλά το συνολικό ποσό του ΦΠΑ θα πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ μαζί με τις προσαυξήσεις (με βάση τους έως τώρα φορολογικούς ελέγχους συνάγεται πως 1 στους 4 ελεύθερους επαγγελματίες δεν υποβάλλει καθόλου δήλωση ΦΠΑ).

Ισχύον καθεστώς: Εάν η δήλωση κατατεθεί εκπρόθεσμα τότε όλο το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί σε μία δόση με προσαύξηση 1,5% ενώ αν δεν υποβληθεί καθόλου δήλωση τότε η προσαύξηση γίνεται 3,5%, με την δυνατότητα όμως που έχει ο υπόχρεος μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου να εξοφλήσει τον φόρο σε 6 μηνιαίες δόσεις.

Πηγή: http://www.skai.gr

Πληρωμές για περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ με 10 ευρώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ