Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TAXISnet Διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.

9 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TAXISnet Διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TAXISnet Διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. 

κατά τις ημερομηνίες 9, 11, 15, 18, 23 και 25 Απριλίου του 2013, από ώρα 16:00 έως 21:00 και των Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Μεγάλων Επιχειρήσεων από 09 έως 11/04/2013 λόγω ένταξης στο Νέο TAXIS


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

TAXISnet
Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες του TAXISnet για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων, Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Εντύπων Κ.Β.Σ. Οι υπηρεσίες εκτύπωσης Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων καθώς και οι υπηρεσίες Ειδοποιήσεων Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου, Προσωποποιημένης Πληροφόρησης και έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας, δεν θα είναι διαθέσιμες από ώρα 16:00 έως 21:00, κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

09/04/2013, 11/04/2013, 15/04/2013, 18/04/2013, 23/04/2013, 25/04/2013

λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων.

Ενημερώνουμε επίσης τους Φορολογούμενους Πολίτες ότι:

Στο πλαίσιο ένταξης των Δ.Ο.Υ. στο Νέο TAXIS, οι Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Μεγάλων Επιχειρήσεων, θα παραμείνουν κλειστές από την Τρίτη 9 έως και την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013.

Οι Δ.Ο.Υ. θα λειτουργήσουν στο Νέο TAXIS από την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ