Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Διακοπή λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. από 15:30 της 02/04/2013 έως 08:00 της 03/04/2013

1 Απριλίου 2013

Διακοπή λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. από 15:30 της 02/04/2013 έως 08:00 της 03/04/2013

Διακοπή λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. από 15:30 της 02/04/2013 έως 08:00 της 03/04/2013
Ανακοίνωση

Taxisnet

01/04/2013

Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες του TAXISnet για
  • την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων, 
  • Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και 
  • Εντύπων Κ.Β.Σ.
  • οι υπηρεσίες εκτύπωσης Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, καθώς επίσης και 
  • οι υπηρεσίες Ειδοποιήσεων Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου, 
  • Προσωποποιημένης Πληροφόρησης και 
  • έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας,   
δεν θα είναι διαθέσιμες από ώρα 15:30 της 2ας Απριλίου 2013 έως και ώρα 08:00 της 3ης Απριλίου 2013, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ