Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου εμπρόθεσμης μεταβολής στοιχείων εργοδότη στο ΙΚΑ

30 Απριλίου 2013

Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου εμπρόθεσμης μεταβολής στοιχείων εργοδότη στο ΙΚΑ

Ν.4075 άρθρο 22 - Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου εμπρόθεσμης μεταβολής στοιχείων εργοδότη στο ΙΚΑ
Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου εμπρόθεσμης μεταβολής στοιχείων εργοδότη

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 22 Κατάργηση αυτοτελούς προστίμου
Το αυτοτελές πρόστιμο που προβλέπεται στην παρ. 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 6 του Ν. 2972/2001 (Α΄ 291), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3050/2002 (Α΄ 214) και με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3232/2004 (Α΄ 48) για την παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης μεταβολών στα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο μητρώο εργοδοτών, καταργείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ