Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ψάχνεται το ΙΚΑ να μπει στην αμκ της ΕΤΕ, ριζοσπαστικές μέθοδοι από Eurobank για υπερκάλυψη!

11 Απριλίου 2013

Ψάχνεται το ΙΚΑ να μπει στην αμκ της ΕΤΕ, ριζοσπαστικές μέθοδοι από Eurobank για υπερκάλυψη!

Ψάχνεται το ΙΚΑ να μπει στην αμκ της ΕΤΕ, ριζοσπαστικές μέθοδοι από Eurobank για υπερκάλυψη!

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε χθες τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που είχε διακοπεί το βράδυ της Τρίτης, και προχωράει κανονικά το δρόμο προς την ανακεφαλαιοποίηση ύψους 9,7 δισ ευρώ.


Εθνική και Eurobank ανοίγουν ταχύτητα για τη συγκέντρωση του στόχου του 10%.

Η Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε χθες τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που είχε διακοπεί το βράδυ της Τρίτης, και προχωράει κανονικά το δρόμο προς την ανακεφαλαιοποίηση ύψους 9,7 δισ ευρώ.Το συνολικό ποσό της ανακεφαλαιοποίησης, όπως έχει προσδιοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, ανέρχεται για την Εθνική Τράπεζα σε 9,756 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η Εθνική πρέπει να εξασφαλίσει ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση κατά 975,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή το γνωστό 10%. Σύμφωνα με τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όπως θα αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση που δημοσιοποιείται σήμερα, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών (cocos) μέχρι του ποσού των 1,900 δισ. ευρώ.

Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε ποσό cocos εκδοθεί μέχρι των 1,900 δισ. ευρώ, μειώνει αντίστοιχα το συνολικό ποσό της ανακεφαλαιοποίησης των 9756 εκατ. ευρώ και κατά αντιστοιχία και το απαιτούμενο ποσό της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Συμπερασματικά, εάν εκδοθούν cocos 1,853 εκατ. ευρώ, το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης των 9.756 εκατ. ευρώ με μετρητά διαμορφώνεται σε 7,903 δισ. ευρώ και κατά συνέπεια η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 790,3 εκατ. ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με το νόμο, θα εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει τόσο το εύρος του reverse split όσο και την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, το χρόνο άσκησης του δικαιώματος των Μετόχων να μετάσχουν στην αύξηση, τη διάθεση δικαιωμάτων που τυχόν δε θα ασκηθούν και άλλα συναφή θέματα.Eurobank

Η Eurobank από την πλευρά της, δεν έχει ακόμη προσδιορίσει πότε θα γίνει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά έχει λάβει απόφαση για γενική συνέλευση στις 30 Απριλίου. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι επειδή θα γίνει μόνο μία γενική συνέλευση, υπάρχει η ευχέρεια χρόνου ώστε η επίσημη ανακοίνωση- απάντηση της Τράπεζας προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να γίνει προσεχώς, εντός του Απριλίου φυσικά, παράλληλα με την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την κάλυψη του 10% από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια . Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται και πιο ...ριζοσπαστικοί τρόποι που θα μπορούν να κατοχυρώσουν τον ιδιωτικό χαρακτήρα της Εurobank. Υπενθυμίζεται ότι το 15% των μετοχών της Eurobank είναι σε διασπορά.Ταμεία

Αν και τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ροβλήματα έχουν ανακύψει στη συμμετοχή των ασφαλιστικών Ταμείων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΚΑ - το οποίο και κατέχει τις περισσότερες μετοχές με 6% συμμετοχή - έχει αναθέσει σε εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου, με την οποία συνεργάζεται, να του υποβάλει σχετική εισήγηση, ώστε να διαμορφώσει την τελική στάση του. Ο ΟΑΕΕ φέρεται να επικαλείται οξύ πρόβλημα ρευστότητας και ως εκ τούτου η συμμετοχή του κρίνεται μάλλον απίθανη.Πηγή:www.reporter.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ