Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Alpha:Το 2013 τελευταίο έτος μείωσης εισοδημάτων

28 Μαΐου 2013

Alpha:Το 2013 τελευταίο έτος μείωσης εισοδημάτων

Alpha:Το 2013 τελευταίο έτος μείωσης εισοδημάτων
http://www.nexusmanagementconsultants.gr/2013/05/alpha-to-2013-teleftaio-etos-meioshs-eisodhmaton.html

Η αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο από την κρίση έχει πλέον αρχίσει. Διαψεύδονται σε καθημερινή πλέον βάση τα σενάρια καταστροφής που οδήγησαν τη χώρα στη μεγάλη ύφεση του 2011 και του 2012, αναφέρει η Alpha στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.


Alpha:Το 2013 τελευταίο έτος μείωσης εισοδημάτων


Γίνεται τώρα πιο εμφανές ότι το 2013 θα είναι η τελευταία χρονιά μείωσης των εισοδημάτων. Και η Ελλάδα εξέρχεται από την κρίση ισχυρότερη, με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες να αντιμετωπίζονται σε μονιμότερη βάση και τις διαρθρωτικές αλλαγές να διαμορφώνουν σταδιακά συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης, στηριζόμενες αυτήν τη φορά στην εγχώρια αποταμίευση και παραγωγικότητα, εκτιμά η Alpha.

Το 2013, η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα εμφανίσει δίδυμα πλεονάσματα, τόσο στο πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης όσο και στο εξωτερικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Η σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η συνεπαγόμενη αλλαγή πορείας της χώρας γίνονται τώρα πολύ ευδιάκριτα τόσο από τη μεγάλη επιτυχία της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στην Κίνα και στο Αζερμπαϊτζάν -όσον αφορά την προσπάθεια για προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα-, όσο και από τις ακόλουθες ενθαρρυντικές εξελίξεις σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας:

-Από την πολύ μεγάλη συμμετοχή σε προγράμματα ενίσχυσης των Επενδύσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) μέσω του ΕΣΠΑ: Για παράδειγμα, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων των ΜμΕ στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών στο πρόγραμμα ενίσχυσής τους μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013, υπερκαλύπτουν τον προϋπολογισμό του σχετικού προγράμματος κατά 4 φορές.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πρόσθετη ένδειξη της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος στους βασικούς κλάδους της οικονομίας, όπου πολλές ΜμΕ τώρα είναι έτοιμες να αδράξουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται για ανταγωνιστική ενίσχυση της δραστηριότητάς τους και της παραγωγικής τους δυναμικότητας.

-Από τη διαφαινόμενη τώρα προοπτική έγκαιρης ανάκαμψης των επενδύσεων στη βιομηχανία, μετά τα αποτελέσματα της πρόσφατης σχετικής έρευνας του ΙΟΒΕ: Από τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα του ΙΟΒΕ που διεξήχθη τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2013 προκύπτει ότι οι επενδύσεις στη βιομηχανία θα σημειώσουν νέα πτώση 7,6% στο τρέχον έτος (από πολύ μεγαλύτερη πτώση 18,8% που εκτιμούσαν για το 2013 σε έρευνα που είχε διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2012), μετά τη μεγάλη κάμψη τους κατά 20% το 2012 και κατά 18,5% το 2011.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα σπουδή των ΜμΕ να συμμετέχουν σε επενδυτικά προγράμματα που επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ, δείχνει ότι οι προοπτικές έγκαιρης ανάκαμψης των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας έχουν τώρα αυξηθεί σημαντικά.

-Από τις ενθαρρυντικές εξελίξεις που σημειώνονται στην αγορά εργασίας, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία των ελέγχων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

-Από τις πολύ ευνοϊκές εξελίξεις στο εξωτερικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) της χώρας, που προοιωνίζονται νέο σημαντικό θετικό αποτέλεσμα στη μεταβολή του ΑΕΠ της χώρας από τις καθαρές εξαγωγές. Μάλιστα, το ΙΤΣ -με τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις- εκτιμάται ότι τώρα θα είναι πλεονασματικό περίπου στο 1% του ΑΕΠ το 2013, από το ήδη σημαντικά μειωμένο έλλειμμα στο -2,2% του ΑΕΠ το 2012, έναντι -10,3% του ΑΕΠ το 2009. Αυτό προκύπτει από την εξέλιξη των βασικών μεγεθών του εξωτερικού Ισοζυγίου Πληρωμών στο α΄ 3μηνο του 2013, τα οποία δείχνουν τα ακόλουθα:

α) Σημαντική μείωση κατά 66,2% του ελλείμματος του ΙΤΣ στο -0,68% του ΑΕΠ στο α΄ 3μηνο του '13, από -1,94% του ΑΕΠ στο α΄ 3μηνο του '12 και -3,25% στο α΄ 2μηνο του '11.

β) Συνέχιση της αυξητικής πορείας των εξαγωγών αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία κατά 4,1% στο α΄ 3μηνο του '13, μετά την αύξησή τους κατά 9% στο α΄ 3μηνο του '12. Ωστόσο, η εξαγωγική δραστηριότητα φαίνεται ότι επηρεάστηκε αρνητικά τον Μάρτιο του 2013 από τις αρνητικές εξελίξεις για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου, αφού οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα και πλοία μειώθηκαν κατά 6,6% τον Μάρτιο του 2013, έναντι αύξησής τους κατά 10% στο α΄ 2μηνο του '13

γ) Στο ισοζύγιο υπηρεσιών σημειώθηκε πτώση των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισμό κατά 14% τον Μάρτιο του 2013 και κατά 3,7% στο α΄ 3μηνο του 2013, μετά την αύξησή τους κατά 11,5% τον Φεβρουάριο του '13 και κατά 2,9% στο α΄ 2μηνο του ’13. Σε κάθε περίπτωση, οι εισπράξεις αυτές εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλές, στα € 392,2 εκατ. στο α΄ 3μηνο του 2013. Τόσο οι εισπράξεις, όσο και οι αφίξεις ξένων τουριστών αναμένεται να είναι σημαντικά αυξημένες τους επόμενους μήνες. Από την άλλη πλευρά, μεγάλη πτώση 21,3% σημείωσαν και οι πληρωμές για τουρισμό στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα το τουριστικό ισοζύγιο να είναι ήδη πλεονασματικό κατά € 66,1 εκατ. από το α΄ 3μηνο του '13, από ελλειμματικό που ήταν στο α΄ 3μηνο του '12.

δ) Επίσης, αξιοσημείωτη εξέλιξη είναι και η θετική καθαρή εισροή Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) στην Ελλάδα στο α΄ 3μηνο του 2012, που ανήλθε στο € 1,29 δισ. στο 3μηνο αυτό, έναντι εκροής € 0,52 δισ. στο α΄ 3μηνο του '12. Μάλιστα, θετική στο € 0,54 δισ. ήταν και η καθαρή εισροή κεφαλαίων για επενδύσεις χαρτοφυλακίου στο α΄ 3μηνο του 2013. Σημειώνεται ότι τα μεγέθη της καθαρής εισροής ΞΑΕ και κεφαλαίων για επενδύσεις χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα έτη, λόγω τόσο των εισροών στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων όσο και των εισροών ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις στο χρηματιστήριο και στην αγορά ακινήτων.
-Τέλος, στον τομέα της βιομηχανίας, καταγράφεται τάση σταθεροποίησης της παραγωγής, η οποία μειώθηκε ελαφρά κατά 0,3% σε ετήσια βάση στο α΄ 3μηνο του 2013, μετά την αύξησή της κατά 1,7% στο δ΄ 3μηνο του 2012, τονίζει η Alpha.

http://www.euro2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ