Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ε5 παράταση στη καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης για ΟΕ και ΕΕ

17 Ιουνίου 2013

Ε5 παράταση στη καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης για ΟΕ και ΕΕ

Ε5 παράταση στη καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης για ΟΕ και ΕΕ 

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης για ΟΕ και ΕΕ (Ε5) της περιόδου 1/1/12-31/12/12 είναι η 26/6/13

Αναμένουμε κάποια εγκύκλιο που θα διευθετεί το ζήτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ