Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Διευκρινήσεις για την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2013.

8 Ιουλίου 2013

Διευκρινήσεις για την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2013.

Διευκρινήσεις για την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 04 Ιουλίου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Αρ.Πρωτ.: Δ12 1108514 ΕΞ 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄


ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2013.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας διευκρινίζουμε ότι η παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, που δόθηκε με την ΠΟΛ. 1155/26/06/2013 Α.Υ.Ο., ισχύει και για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 της ΠΟΛ.1114/23/05/2013 Α.Υ.Ο., δηλαδή και για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ..

Ακριβές αντίγραφο


Ο Γενικός Γραμματέας

Η προίστ. της Γραμματείας


Θεοχάρης Θεοχάρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ