Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΦΜΥ τι αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου 2013

4 Σεπτεμβρίου 2013

ΦΜΥ τι αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου 2013


ΦΜΥ τι αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου 2013 
ΦΜΥ τι αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου 2013 με ταυτόχρονη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

ΦΜΥ τι αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου 2013 με ταυτόχρονη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών


Η αλλαγές που φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο "ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ " στην δήλωση ΦΜΥ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ