Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υποβολή των καταστάσεων της παρ.1,αρθρ.20, του ΠΔ186/92 για την χρήση 2012-οικονομικό έτος 2013

27 Σεπτεμβρίου 2013

Υποβολή των καταστάσεων της παρ.1,αρθρ.20, του ΠΔ186/92 για την χρήση 2012-οικονομικό έτος 2013

 Υποβολή των καταστάσεων της παρ.1,αρθρ.20, του ΠΔ186/92 για την χρήση 2012-οικονομικό έτος 2013


Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των καταστάσεων της παρ.1,αρθρ.20, του ΠΔ186/92, βάση του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ.((πολ1090/10)

Οι καταστάσεις της παραγράφου 1, υποβάλλονται μέχρι την εικοστή πέμπτη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου με τις συναλλαγές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
Οι καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Παράταση Θεοχάρη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
25 Ιουν
30 ΣΕΠ
18 NOE
25 Ιουν
30 ΣΕΠ
18 NOE
25 Ιουν
30 ΣΕΠ
18 NOE
25 Ιουν
3 ΟΚΤ
21 NOE
25 Ιουν
3 ΟΚΤ
21 NOE
25 Ιουν
3 ΟΚΤ
21 NOE
25 Ιουν
7 ΟΚΤ
25 NOE
25 Ιουν
7 ΟΚΤ
25 NOE
25 Ιουν
7 ΟΚΤ
25 NOE
25 Ιουν
10 ΟΚΤ
25 NOEΥποβολή Ισοζυγίου από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
25 Ιουν
30 ΣΕΠ
18 NOE
25 Ιουν
30 ΣΕΠ
18 NOE
25 Ιουν
30 ΣΕΠ
18 NOE
25 Ιουν
3 ΟΚΤ
21 NOE
25 Ιουν
3 ΟΚΤ
21 NOE
25 Ιουν
3 ΟΚΤ
21 NOE
25 Ιουν
7 ΟΚΤ
25 NOE
25 Ιουν
7 ΟΚΤ
25 NOE
25 Ιουν
7 ΟΚΤ
25 NOE
25 Ιουν
10 ΟΚΤ
25 NOE


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ