Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Μαζεύουμε αποδείξεις το 2013: Ποιοι υποχρεούνται, ποιοι εξαιρούνται και ποιο πρέπει να είναι το ύψος τους

17 Σεπτεμβρίου 2013

Μαζεύουμε αποδείξεις το 2013: Ποιοι υποχρεούνται, ποιοι εξαιρούνται και ποιο πρέπει να είναι το ύψος τους

Μαζεύουμε αποδείξεις το 2013: Ποιοι υποχρεούνται, ποιοι εξαιρούνται και ποιο πρέπει να είναι το ύψος τους

Συγκεντρώνουμε αποδείξεις για τα εισοδήματα του 2013 (Φορολογικές δηλώσεις 2014);

Μαζεύουμε όλες τις αποδείξεις; - Ποιες δεν περιλαμβάνονται


Έχουμε φτάσει μέσα Σεπτέμβρη, σε λιγότερους από έξι μήνες θα αρχίσουμε να ξανακάνουμε φορολογικές δηλώσεις και ακόμη υπάρχει σύγχυση στους φορολογούμενους για το ποιος μαζεύει αποδείξεις και ποιος όχι, αλλά και πόσες πρέπει να μαζέψουμε.

Συγκεντρώνουμε αποδείξεις για τα εισοδήματα του 2013 (Φορολογικές δηλώσεις 2014);


Τα εισοδήματα του 2013 θα φορολογηθούν, ανάλογα με την πηγή τους.

Η υποχρέωση της συλλογής αποδείξεων δαπανών συνολικής αξίας μέχρι 25% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος εξακολουθεί να ισχύει και το 2013, αλλά

  • μόνο για τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις κ.λπ.) και δεν υπερβαίνουν τις 42.000 ευρώ
  • Για τους φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα υψηλότερα των 42.000 ευρώ προβλέπεται η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων συνολικής αξίας 10.500 ευρώ (ποσό δηλαδή ίσο με το 25% των 42.000 ευρώ).


Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.

Ποιο είναι το ύψος των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρωθεί ανά εισόδημα;


Tο ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται στο 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου που δηλώθηκε με την εμπρόθεσμη δήλωση του. Το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να προσκομισθεί δεν μπορεί να υπερβεί τις 10.500,00 ευρώ.

Παράδειγμα

Εισόδημα 20.000,00

Επί Συντελεστή 25%

Απαιτούμενο ποσό δαπανών 5.000,00

Προσοχή : Σε περίπτωση συζύγων οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.http://www.protothema.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ