Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΦΜΥ μισθοδοσίας Σεπτεμβρίου

22 Οκτωβρίου 2013

ΦΜΥ μισθοδοσίας Σεπτεμβρίου

ΦΜΥ μισθοδοσίας Σεπτεμβρίου

ΦΜΥ μισθοδοσίας Σεπτεμβρίου

ΦΜΥ μισθοδοσίας Σεπτεμβρίου

περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 64 του Ν.2238/1994

Αποδοχές που καταβάλλονται από 01/09/2013 και μετά όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε., υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα με προσωρινή δήλωση,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Α.Φ.Μ. (τελ. ψηφίο)
1 Μέχρι 21 Οκτωβρίου 2013
2 Μέχρι 22 Οκτωβρίου 2013
3 Μέχρι 23 Οκτωβρίου 2013
4 Μέχρι 24 Οκτωβρίου 2013
5 Μέχρι 25 Οκτωβρίου 2013
6 Μέχρι 29 Οκτωβρίου 2013
7 Μέχρι 30 Οκτωβρίου 2013
8 Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013
9 Μέχρι 1 Νοεμβρίου 2013
10-50 Μέχρι 4 Νοεμβρίου 2013
60-00 Μέχρι 5 Νοεμβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ