Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Οι απίστευτες αδικίες του νέου φορολογικού συστήματος: Ποιοι κερδίζουν ποιοι χάνουν

14 Οκτωβρίου 2013

Οι απίστευτες αδικίες του νέου φορολογικού συστήματος: Ποιοι κερδίζουν ποιοι χάνουν

Οι απίστευτες αδικίες του νέου φορολογικού συστήματος: Ποιοι κερδίζουν ποιοι χάνουν


Φόροι πολλών ταχυτήτων ανάλογα με τις πηγές προέλευσης του εισοδήματος


Μεγάλες αδικίες σε βάρος φορολογουμένων με χαμηλό εισόδημα που προέρχεται από μόνο μια πηγή προκαλεί η φορολόγηση κάθε κατηγορίας εισοδήματος με διαφορετικό τρόπο. Μεγάλοι χαμένοι είναι οι μισθωτοί, αλλά και οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν εισοδήματα από μια μόνο πηγή, ενώ κερδισμένοι είναι όσοι έχουν πρόσθετα εισοδήματα από ενοίκια.

 

Φόροι πολλών ταχυτήτων ανάλογα με τις πηγές προέλευσης του εισοδήματος


Μεγάλες αδικίες σε βάρος φορολογουμένων με χαμηλό εισόδημα που προέρχεται από μόνο μια πηγή προκαλεί η φορολόγηση κάθε κατηγορίας εισοδήματος με διαφορετικό τρόπο. Μεγάλοι χαμένοι είναι οι μισθωτοί, αλλά και οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν εισοδήματα από μια μόνο πηγή, ενώ κερδισμένοι είναι όσοι έχουν πρόσθετα εισοδήματα από ενοίκια.

Ο νέος τρόπος φορολόγησης, που ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται φέτος και θα δηλωθούν το 2014, δημιουργεί άνιση μεταχείριση σε φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα ίδιου ύψους προερχόμενα από διαφορετικές πηγές (με βάση το νόμο 4110/2013).

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 25.000 προερχόμενο μόνο από μισθούς θα πληρώσει περισσότερο φόρο από έναν άλλο με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, από το οποίο όμως τα 15.000 ευρώ προέρχονται από μισθούς και τα υπόλοιπα 15.000 ευρώ από ενοίκια.

Επιπλέον, ένας μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ θα πληρώσει περισσότερο φόρο από έναν ελεύθερο επαγγελματία με ετήσιο εισόδημα επίσης 50.000 ευρώ.

(ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ EIΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Δείτε εδώ αναλυτικό πίνακα με τις το φόρο που πληρώνουν για το ίδιο εισόδημα διαφορετικές κατηγορίες φορολογουμένων)

Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, οι οποίες θεσπίστηκαν με το ν. 4110/2013, δεν πρόκειται να συμβάλουν στη δημιουργία ενός απλούστερου και δικαιότερου φορολογικού συστήματος.

Πέραν του ότι αυξάνουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις για τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων σε μια περίοδο οικονομικής ανέχειας και βαθειάς ύφεσης που σαρώνει τη χώρα μας, πολλαπλασιάζουν την πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, καθώς καθιερώνουν διαφορετικό τρόπο φορολόγησης για κάθε κατηγορία εισοδήματος, αντί να διατηρούν μια ενιαία κλίμακα υπολογισμού του φόρου για το σύνολο των εισοδημάτων κάθε φυσικού προσώπου.

Τι άλλαξε με το ν. 4110/2013


Από μια πιο προσεκτική ανάλυση των νέων ρυθμίσεων, που θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά το 2014, για τη φορολόγηση των φετινών εισοδημάτων, προκύπτει ότι:

- Φορολογούμενοι με χαμηλό εισόδημα προερχόμενο από μία μόνο πηγή θα πληρώνουν φόρο μεγαλύτερο σε σύγκριση με άλλους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν υψηλότερο εισόδημα προερχόμενο από διαφορετικές πηγές.


- Φορολογούμενοι που δηλώνουν το ίδιο ύψος εισοδήματος αλλά από διαφορετικές πηγές δεν θα πληρώνουν τον ίδιο φόρο.


Αυτές οι πρωτοφανείς στρεβλώσεις θα προκύψουν επειδή κάθε κατηγορία εισοδήματος θα φορολογείται πλέον αυτοτελώς με ξεχωριστή κλίμακα φορολογικών συντελεστών.


Ειδικότερα, με βάση το ν. 4110/2013:

Το ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 
 (από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, παροχές σε είδος κ.λπ.) θα φορολογείται με κλίμακα τριών συντελεστών φόρου:
  1. 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ, 
  2. 32% για τα επόμενα 17.000 ευρώ (από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ) και 
  3. 42% για το επιπλέον ποσό, πέραν των 42.000 ευρώ. 
 Το ποσό φόρου που προκύπτει από την κλίμακα αυτή θα μειώνεται κατά 2.100 ευρώ, εφόσον το ετήσιο εισόδημα είναι μέχρι 21.000 ευρώ.
Για εισοδήματα πάνω από 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι το επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ, στο οποίο η έκπτωση θα μηδενίζεται.

κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους ισχύει για τα εισοδήματα του 2013


Το εισόδημα από ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα θα φορολογείται με 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και με 33% για τυχόν επιπλέον ποσό πέραν των 50.000 ευρώ.
Το εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα θα φορολογείται για το έτος 2013 με την κλίμακα φορολογίας των μισθωτών και για το έτος 2014 και τα επόμενα με συντελεστή 13%.Το εισόδημα από ενοίκια θα φορολογείται με 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ και με 33% για τυχόν επιπλέον ποσό πέραν των 12.000 ευρώ. Για το έτος 2014 και τα επόμενα έτη, ο συντελεστής φόρου που επιβάλλεται στα πρώτα 12.000 ευρώ θα αυξηθεί από το 10% στο 11%.Εξαιτίας των διαφορετικών αυτών τρόπων φορολόγησης που θα ισχύουν ανάλογα με τις πηγές προέλευσης των εισοδημάτων, το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2013 και θα δηλωθούν το 2014):


1) Ένας μισθωτός που θα δηλώσει ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ προερχόμενο αποκλειστικά από μισθούς θα πληρώσει φόρο 3.800 ευρώ. Αντιθέτως, ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, από το οποίο, όμως, τα 15.000 ευρώ προέρχονται από ενοίκια και τα υπόλοιπα 15.000 ευρώ προέρχονται από μισθούς, θα πληρώνει συνολικό φόρο 3.390 ευρώ (2.190 ευρώ για τα ενοίκια και 1.200 ευρώ για το εισόδημα από μισθούς), δηλαδή θα πληρώσει φόρο λιγότερο κατά 410 ευρώ, σε σχέση με τον μισθωτό των 25.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι το συνολικό εισόδημά του θα είναι υψηλότερο κατά 5.000 ευρώ!

2) Ένας συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ προερχόμενο αποκλειστικά από συντάξεις θα πληρώσει φόρο 2.300 ευρώ. Ένας άλλος φορολογούμενος με συνολικό εισόδημα 25.000 ευρώ, από το οποίο, όμως, τα 12.000 ευρώ προέρχονται από ενοίκια και τα υπόλοιπα 13.000 ευρώ προέρχονται από συντάξεις θα πληρώσει συνολικό φόρο 1.960 ευρώ (1.200 ευρώ για το εισόδημα από ενοίκια και 760 ευρώ για το εισόδημα από συντάξεις)! Δηλαδή ο φορολογούμενος με το συνολικό εισόδημα των 25.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο χαμηλότερο κατά 340 ευρώ από τον φορολογούμενο με το εισόδημα των 20.000 ευρώ!

3) Από όσους αποκτούν ετήσια εισοδήματα από μία μόνο πηγή χαμηλότερα των 40.000 ευρώ, οι αυτοαπασχολούμενοι (εμποροβιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.) για ίδια ποσά εισοδήματος θα πληρώνουν περισσότερο φόρο σε σύγκριση με όλες τις άλλες κατηγορίες, δηλαδή τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους εισοδηματίες και τους αγρότες! Κι αυτό διότι ειδικά στο εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος ο φόρος θα επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ με 26%, ενώ στις λοιπές κατηγορίες εισοδημάτων ο φόρος θα επιβάλλεται με πολύ χαμηλότερους συντελεστές τουλάχιστον μέχρι τα πρώτα 40.000ευρώ. Π.χ. για ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, ένας εμποροβιοτέχνης ή ελεύθερος επαγγελματίας θα πληρώνει φόρο 5.200 ευρώ, ένας μισθωτός ή συνταξιούχος θα πληρώνει φόρο 2.300 ευρώ (χαμηλότερο κατά 50% σε σύγκριση με τον αυτοαπασχολούμενο) κι ένας εισοδηματίας θα πληρώνει φόρο 3.840 ευρώ (26,15% λιγότερο από όσο ο αυτοαπασχολούμενος)!

4) Κάθε μισθωτός με ετήσιο εισόδημα πάνω από 40.000 ευρώ θα πληρώνει για ίδιο ποσό εισοδήματος περισσότερο φόρο από έναν αυτοαπασχολούμενο (εμποροβιοτέχνη, ελεύθερο επαγγελματία κ.λπ.) ή από έναν εισοδηματία! Για παράδειγμα, για ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ, ο μισθωτός θα πληρώνει φόρο 14.300 ευρώ, ο αυτοαπασχολούμενος13.000 ευρώ (λιγότερο κατά 1.300 ευρώ από τον μισθωτό) κι ο εισοδηματίας (ο φορολογούμενος με εισόδημα προερχόμενο μόνο από ενοίκια) θα πληρώνει φόρο 13.740 ευρώ (560ευρώ λιγότερα από τον μισθωτό)!

Το συμπέρασμα που προκύπτει λοιπόν είναι ότι, με το νέο φορολογικό σύστημα, το οποίο επιβλήθηκε από την τρόικα, καθιερώνονται φόροι διαφορετικών «ταχυτήτων» ανάλογα με τις κατηγορίες των εισοδημάτων που δηλώνονται (από μισθωτές υπηρεσίες, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή από ακίνητα), εξέλιξη η οποία θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τις στρεβλώσεις και τις αδικίες που ήδη προκαλούνται από το υφιστάμενο σύστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ