Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υπαγωγή των μισθώσεων στο ΦΠΑ

11 Νοεμβρίου 2013

Υπαγωγή των μισθώσεων στο ΦΠΑ

Υπαγωγή των μισθώσεων στο ΦΠΑ

ΠΟΛ: 1180/2013

Υπαγωγή των μισθώσεων στο ΦΠΑ : διαβάστε την ΠΟΛ 1180/2013Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4110/23.1.2013 
 (ΦΕΚ 17Α), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής 
 φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων και παροχή 
 οδηγιών για την εφαρμογή τους.


 Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ 17Α) 

«Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος 

Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις» και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή 

εφαρμογή τους.

1. Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 17 τροποποιούνται οι 

διατάξεις της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 

8, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, προβλέποντας τη 

δυνατότητα επιλογής υπαγωγής στο ΦΠΑ των επαγγελματικών μισθώσεων 

ακινήτων με παράλληλη έκπτωση του φόρου εισροών που επιβαρύνει την 

κατασκευή και τη συντήρηση των εν λόγω ακινήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ