Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Διαδικασία λύσης ΕΕ - ΟΕ

10 Δεκεμβρίου 2013

Διαδικασία λύσης ΕΕ - ΟΕ

Διαδικασία λύσης ΕΕ - ΟΕ


Ανάλογα εάν έχει γίνει απογραφή στο ΓΕΜΗ η διαδικασία λύσης διαφέρει:


Διαδικασία λύσης ΕΕ - ΟΕ με απογραφή στο ΓΕΜΗ


 1. Σύνταξη συμφωνητικού λύσης της εταιρείας
 2. ΔΟΥ τμήμα ΦΠΑ όπου σφραγίζεται με "παρελήφθη όμοιο". Με αυτό το συμφωνητικό πας
 3. Ταμεία Νομικών και πληρώνεις παράβολο και
 4. Ταμείο Προνοίας δικηγόρων όπου επίσης πληρώνεις. Με αυτό το συμφωνητικό (κάνε 6 φωτοταντίγραφα) και πήγαινε στο
 5. Επιμελητήριο όπου είσαι εγγεγραμμένος για να διαγραφείς από το ΓΕΜΗ(πληρώνεις 10€ για την διαγραφή και κάνε αίτηση για επικύρωση των συμφωνητικών λύσης)
 6. ΔΟΥ τμήμα μητρώου, όπου παίρνεις το έντυπο για τις παρατηρήσεις όλων των τμημάτων
 7. τμήμα εισοδήματος
 8. τμήμα αυτοκινήτων
 9. τμήμα ΦΠΑ
 10. τμήμα ΚΒΣ, όπου ακυρώνεις όλα τα ενεργά στοιχεία και παρουσιάζεις τα θεωρημένα βιβλία καθώς και τις ατύπωτες θεωρημένες σελίδες. Επίσης, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχουν πάγια και επαγγελματικά αυτοκίνητα.
 11. Τμήμα ελέγχου (στον ελεγκτή που έχει οριστεί)
 12. και τέλος τμήμα μητρώου όπου παίρνεις αποδεικτικό οριστικής διαγραφής 

1 σχόλιο:

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ