Χρήσιμες Πληροφορίες και Συμβουλές για την Αγορά Ακινήτου

Φορολογία Μεταβιβάσεων Ακινήτων
Φόροι Μεταβίβασης Γενικά
Ο Φόρος μεταβίβασης πρέπει να καταβληθεί στην ΔΟΥ που ανήκει το ακίνητοΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.
Επειδή τα πράγματα είναι περίπλοκα και ισχύουν πολλά κριτήρια να υπολογίζετε περίπου το φόρο σε ποσοστό από 9% έως 11% επί της αντικειμενικής αξίας. ( σε κάποιους οικισμούς έχουμε υπολογισμό μεμε το σύστημα των συγκριτικών στοιχείων π.χ. Βραχάτι, Άσσος , ενώ σε άλλους οικισμούς έχουμεσύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων π.χ. Κοκκώνι, Νεράντζα) .
Ο συμβολαιογράφος ,  πριν από την σύνταξη του συμβολαίου, σας υπολογίζει το φόρο, όταν έχουμε σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ή σας παραπέμπει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για υπολογισμό με συγκριτικά στοιχεία, ώστε να προϋπολογίσουν την αντικειμενικά αξία του ακινήτου που θα αγοράσετε. Σε περίπτωση που το ακίνητο που πωλείται έχει αγορασθεί μέσα στο έτος υπόκειται μόνο σε Τέλος Συναλλαγής σε ποσοστό 1%
Σε περίπτωση που η αναγραφόμενη αξία είναι μικρότερη της αντικειμενικής , ο φόρος υπολογίζεται επί της αντικειμενικής ( το αντίθετο δεν ισχύει).  
Πως και πότε επιβάλλεται ο ΦΠΑ (19%) στα ακίνητα

Πλέον οι κατασκευαστικές εταιρείες έχουν όλες τις υποxρεώσεις που προκύπτουν από τον Κώδικα ΦΠΑ και ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων, υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών και στην υποβολή εντύπων κόστους και ειδικής δήλωσης ΦΠΑ.
Κάθε νέα οικοδομή θεωρείται για την κατασκευαστική επιχείρηση υποκατάστημα - πρόσκαιρη εγκατάσταση και πρέπει γι' αυτό μέσα στις νόμιμες προθεσμίες από την έναρξη των εργασιών κατασκευής να υποβάλεται η αντίστοιχη δήλωση μεταβολών.
Εκτός των κατασκευαστών παρέχεται η δυνατότητα να καταστεί υποκείμενο στον φόρο (ΦΠΑ) κάθε πρόσωπο, που πραγματοποιεί ευκαιριακά παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων. Το πρόσωπο αυτό πρέπει να δηλώσει την έναρξη των εργασιών του αν δεν είναι ήδη επιτηδευματίας από άλλη αιτία ή να δηλώσει την παράλληλη δραστηριότητα αν είναι ήδη υποκείμενος στον φόρο.


Έντεκα κριτήρια υπολογισμού του κόστους κατασκευής

Έντεκα κριτήρια για τον προσδιορισμό του κόστους κατασκευής καθόρισε το υπουργείο Οικονομικών. Οι υπόχρεοι κατασκευαστές και γενικότερα όσοι ανεγείρουν οικοδομές, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, μετά την έκδοση ή την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας και πριν από την πρώτη παράδοση της ιδιοκτησίας θα πρέπει να καταθέτουν αναλυτικά στοιχεία στην εφορίας για το κόστος κάθε οικοδομής.Οι επιτηδευματίες που πραγματοποιούν κατασκευές και πωλήσεις οικοδομών υποχρεώνονται πλέον να τηρούν θεωρημένο βιβλίο με τίτλο <<Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδομών>>

Οι κατασκευαστές θα πρέπει να προϋπολογίζουν:

- Tη δαπάνη αγοράς του οικοπέδου.
- Tον φόρο μεταβίβασης οικοπέδου.
- Tην αμοιβή του δικηγόρου.
- Tην αμοιβή του συμβολαιογράφου.
- Tα έξοδα μεταγραφής του ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο.
- Tα έξοδα τραπεζών.
- Tα μεσιτικά έξοδα.
- Tις αμοιβές των μηχανικών
- Tις αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την ανέγερση της οικοδομής.
- Tα τετραγωνικά μέτρα του συνόλου της οικοδομής.
- Tην τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ποιόν επιβαρύνει ο Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με το Νόμο ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κατασκευαστή, επομένως αποτελεί μέρος των εξόδων που καθορίζουν το κόστος κατασκευής και κατά συνέπεια επηρεάζει - ενσωματώνεται (όλοκληρωτικά ή κατά ένα μέρος) στην τιμή πώλησης.
Ένας κατασκευαστής π.χ. μπορεί να διαφημίζει ότι πουλάει δίχως Φ.Π.Α. και κάποιος άλλος να ζητάει να πληρώσει ο αγοραστής όλο το Φ.Π.Α. αλλά η τιμή πώλησης και στις δύο περιπτώσεις να είναι ίδια για αντίστοιχο ακίνητο, δηλ. ο μεν πρώτος να έχει αυξήσει την τιμή πώλησης περίπου 19 με 20% και να έχει μετακυλήσει το κόστος του Φ.Π.Α. στον αγοραστή όπως ακριβώς και ο δεύτερος!
Στην πράξη πολλοί κατασκευαστές ζητούν από τον υποψήφιο αγοραστή να πληρώσει ένα τμήμα του Φ.Π.Α. βάσει του ελάχιστου κόστους κατασκευής που αναγράφεται στο Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδομών.
Ακολουθεί ένας συνοπτικός πίνακας φορολογίας για όλες τις περιπτώσεις
1. ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Κατηγορία Ακινήτου
Πρώτη Μεταβίβαση
Επόμενες Μεταβιβάσεις

ΠΩΛΗΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Γη ή παλαιό κτίσμα οποιουδήποτε είδους
(ιδιώτης) 
-0-

Φ.Μ.Α.
9-11%

Φ.Α.Υ.
5-20%

Τέλος Συναλλαγής 1%
Νεόδμητο ακίνητο (β΄κατοικία επαγγελματική στέγη) με άδεια ανοικοδόμησης έως 31-12-2005 (ή με πλήρη φάκελλο  έως 25.11.2005)
(εργολάβος)
-0-

Φ.Μ.Α.
9-11%

Φ.Α.Υ.
5-20%

Τέλος Συναλλαγής 1%
Νεόδμητο ακίνητο (β΄κατοικία επαγγελματική στέγη) με άδεια ανοικοδόμησης από 1-1-2006
(εργολάβος)
-0-

Φ.Π.Α.
19%

Φ.Α.Υ.
5-20%

Τέλος Συναλλαγής 1%
Α΄ κατοικία νεόδμητη με άδεια ανοικοδόμησης έως 31.12.2005 (ή με πλήρη φάκελλο έως 25.11.2005)
(εργολάβος)
-0-

Απαλλαγή -  Φ.Μ.Α.
9-11% στο υπερβάλλον

Φ.Α.Υ.
5-20%

Τέλος Συναλλαγής 1%
Α΄ κατοικία νεόδμητη με άδεια ανοικοδόμησης από το 2006
(εργολάβος)
-0-

Απαλλαγή - Φ.Μ.Α.
9-11% στο υπερβάλλον

Φ.Α.Υ.
5-20%

Τέλος Συναλλαγής 1%
Οποιοδήποτε ακίνητο θα μεταβιβάζεται για δεύτερη φορά μετά την 1.1.2031, και μετά από 25 έτη κατοχής από τον ίδιο ιδιοκτήτη.
-0-

-0-
-0-

Τέλος Συναλλαγής 1%
Διανομές ανταλλαγές και συνενώσεις ακινήτων
Ο αντιστοιχών Φ.Μ.Α.
Ο αντιστοιχών Φ.Μ.Α.
Τέλος
Συναλλαγής 1

Τέλος Συναλλαγής 1%
Οικόπεδο προς αντιπαροχή
(Οικοπεδούχος)
Φ.Π.Α. 19% επί αξίας κτισμάτων
(εργολάβος)
-0-

Φ.Α.Υ.
5-20%

Τέλος Συναλλαγής 1%


Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ)
Το κέρδος που προέρχεται από τη μεταβίβαση ακινήτων, όταν αυτά αποκτούνται μετά την 1/1/2006 και μεταβιβάζονται περαιτέρω, φορολογείται σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 3427/27-12-2005 με το Φόρο αυτόματου υπερτιμήματος.

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται

Σκοπός του Φόρου Αυτόματου Υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.) είναι η φορολόγηση του κέρδους που αποκομίζει ο κύριος ακινήτου ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, το οποίο απέκτησε από οποιαδήποτε αιτία μετά την 1.1.2006, όταν προβεί σε περαιτέρω μεταβίβασή του. Το κέρδος αυτό προκύπτει από την αύξηση της αξίας του ακινήτου με την πάροδο του χρόνου, έτσι ώστε σε περίπτωση περαιτέρω μεταβίβασής του η αξία αυτή να είναι μεγαλύτερη από την αξία της κτήσης του. Για το λόγο αυτό ως βάση υπολογισμού του Φόρου αυτόματου υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.) κρίθηκε η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της αξίας πώλησης του ακινήτου.

Στην έννοια του όρου μεταβίβαση για την εφαρμογή του Φ.Α.Υ. περιλαμβάνονται:

- η μεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας, καθώς και η μεταβίβαση υπό αναβλητική ή διαλυτική αίρεση ή με τον όρο της εξώνησης,

- η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας

- η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή από εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου,

- η σύσταση, η απόσβεση ή η μεταβίβαση μαζί με το δεσπόζον ακίνητο πραγματικής δουλείας

- η μεταβίβαση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης,

- η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κυρίων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου,

- η ανάκληση απαλλοτρίωσης, η οποία έχει συντελεστεί υπέρ προσώπου υποκείμενου σε Φ.Α.Υ.,

- η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασμού.

Φορολογητέα αξία

Ως βάση υπολογισμού του Φ.Α.Υ., ορίζεται η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης του ακινήτου ή εμπράγματου επ? αυτού δικαιώματος και της αξίας πώλησής του.
Τόσο η αξία κτήσης όσο και η αξία πώλησης του ακινήτου ή του εμπράγματου επ? αυτού δικαιώματος προσδιορίζονται σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ή με το σύστημα των συγκριτικών στοιχείων (όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα). Στο σύστημα των συγκριτικών στοιχείων σύμφωνα με το Νόμο 1521/1950 λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται τα στοιχεία μεταβιβάσεων παρόμοιων στοιχείων τα οποία προκύπτουν από άλλα συμβόλαια ή από εκτίμηση που έγινε για την επιβολή του φόρου κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών ή από άλλες εκτιμήσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία ή αυτά είναι ανεπαρκή ή απρόσφορα (κατά την κρίση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ) ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου.

Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου ή εμπραγμάτου επ? αυτού δικαιώματος, το οποίο μετά την κτήση του εντάχθηκε σε σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας του, ως αξία πώλησης λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται με βάση το σύστημα αυτό ή το δηλούμενο τίμημα, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

Σε περιπτώσεις κτήσης του ακινήτου αιτία θανάτου ή δωρεάς - γονικής παροχής, ως χρόνος απόκτησης για τον προσδιορισμό του Φ.Α.Υ. θεωρείται ο χρόνος επαγωγής της κληρονομίας ή ο χρόνος κατάρτισης του συμβολαίου δωρεάς ? γονικής παροχής, ακόμη και στις περιπτώσεις που συντρέχει νόμιμος λόγος μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής ενοχής.

Καταβολή του φόρου

Ο Φόρος αυτόματου υπερτιμήματος βαρύνει τον πωλητή, καθώς φορολογείται το όφελος που αποκτά ο πωλητής από την υπεραξία του ακινήτου. Ο νόμος ορίζει ότι ο Φ.Α.Υ. καταβάλλεται εξ ολοκλήρου με την υποβολή της δήλωσης και πριν από την κατάρτιση του μεταβιβαστικού συμβολαίου.

Φορολογικοί συντελεστές

Το ύψος των συντελεστών του Φ.Α.Υ. μειώνεται σε σχέση με το χρονικό διάστημα που παρέμεινε το μεταβιβαζόμενο ακίνητο στην ιδιοκτησία του υπόχρεου στο φόρο πωλητή, με ανώτατο όριο τα είκοσι πέντε χρόνια. Κατά αυτό τον τρόπο επιβαρύνονται περισσότερο οι βραχυχρόνιες υπεραξίες, στις οποίες είναι εντονότερο το φαινόμενο της κερδοσκοπίας, ενώ σε μεταβιβάσεις ακινήτων μετά την πάροδο είκοσι πέντε ετών από την κτήση δεν επιβάλλεται Φ.Α.Υ..

Ο φορολογικός συντελεστής αναλυτικά ορίζεται σε ποσοστό:
  • είκοσι τοις εκατό (20%), αν η μεταβίβαση γίνει σε χρονικό διάστημα έως και πέντε (5) ετών από την κτήση του ακινήτου
  • δέκα τοις εκατό (10%), αν η μεταβίβαση γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) έως και δεκαπέντε (15) ετών από την κτήση του ακινήτου
  •  πέντε τοις εκατό (5%), αν η μεταβίβαση γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) έως και είκοσι πέντε (25) ετών από την κτήση του ακινήτου.
     
  •  δεν επιβάλλεται φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος αν η μεταβίβαση γίνει μετά την πάροδο είκοσι πέντε (25) ετών από την κτήση του ακινήτου ή του εμπράγματου επ΄ αυτού δικαιώματος
Απαλλαγές

Με τις νέες διατάξεις θεσπίζονται, πέραν του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., των ιερών ναών και ιερών μονών οι ακόλουθες απαλλαγές από το Φ.Α.Υ.:
  • η μεταβίβαση ακινήτων από μη κερδοσκοπικό οικοδομικό συνεταιρισμό στα μέλη του, καθόσον αφενός μεν οι εν λόγω συνεταιρισμοί συστήνονται με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση των μελών τους για τη στέγασή τους, αφετέρου δε τα ακίνητα που αποκτούν αποτελούν κατ? ουσίαν ακίνητη περιουσία των μελών τους,
  • η πρώτη μετά την έκδοση, μεταβίβαση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, με σκοπό τη μη επιβάρυνση των δικαιούχων μεταφοράς συντελεστή δόμησης,
  • η πώληση οικοδομής που ανεγέρθηκε από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών και του οποίου τα καθαρά κέρδη από τις εργασίες αυτές υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος,
  • η μεταβίβαση ακινήτου από οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, για την οποία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης του άρθρου 28 του Ν.2238/1994, δεδομένου ότι η υπεραξία από την πώληση των ακινήτων υπόκειται σε φόρο εισοδήματος

Έξοδα Συμβολαίων
Σε μία αγοραπωλησία τα έξοδα βαρύνουν , κατά κανόνα, τον αγοραστή και υπολογίζονται επί της αναγραφόμενης αξίας των συμβολαίων (συνήθως της αντικειμενικής αξίας ) και όχι επί της πραγματικής αξίας.
Ο πωλητής βαρύνεται μόνο με την αμοιβή του Δικηγόρου του, εφόσον παρίσταται και σε ορισμένες περιπτώσεις βαρύνεται με Φ.Α.Υ. (Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος).
Αναλυτικά:

Δικαιώματα (Αμοιβή) Συμβολαιογράφου
Η αμοιβή του Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη της πράξης (Συμβολαίου) υπολογίζεται σε ποσοστό 1,2% επί της αναγραφόμενης αξίας  (αντικειμενικού) της Πράξης. Επιπλέον πάγιο 9,27 ευρώ και το ποσό που αντιστοιχεί σε δεύτερα φύλλα πρωτοτύπου και αντίγραφα.
Ο συμβολαιογράφος  δικαιούται το ήμισυ της αμοιβής του  σε περίπτωση που δεν συνταχθεί (υπογραφεί) συμβόλαιο τελικά, εφόσον έχει ετοιμάσει ( γράψει) το συμβόλαιο, τις δηλώσεις για την εφορία και τα λοιπά δικαιολογητικά. Υπόχρεος για την πληρωμή του είναι αυτός που του έδωσε την εντολή να συντάξει το συμβόλαιο ( συνήθως ο αγοραστής ο οποίος έχει και  το δικαίωμα επιλογής του συμβολαιογράφου) και όχι αναγκαστικά ο υπαίτιος για την ακύρωση της υπογραφής των συμβολαίων. Η αμοιβή αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
Τέλος για την παροχή συμβουλών ή οδηγιών που δίνει δικαιούται να εισπράξει 30 ευρώ ανά ώρα απασχόλησης.
Σημ. Ο συμβολαιογράφος εισπράττει συνήθως και τα Δικαιώματα Υποθηκοφυλακείου ( παρατίθενται αμέσως μετά) καθώς αναλαμβάνει και την μεταγραφή του συμβολαίου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο
 Δικαιώματα Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογίου (Έξοδα μεταγραφής)
Τα δικαιώματα αυτά ανέρχονται σε ποσοστό 0.45% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου πλέον του κόστους αντιγράφων πιστοποιητικών βαρών, ιδιοκτησίας και μη διεκδικήσεων (0.020%).
Παράσταση (Αμοιβή) Δικηγόρου  Αγοραστή (σημ. ο πωλητής βαρύνεται ανάλογα με την αμοιβή του Δικηγόρου που παρίσταται από την πλευρά του)
Απαιτείται παράσταση Δικηγόρου εφόσον το αναγραφόμενο ποσόν του συμβολαίου είναι τουλάχιστον 29.347,0286 Ευρώ (10.000.00 Δραχμές) για τις περιφέρειες των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς και 11.738,8114 Ευρώ (4.000.000 Δραχμές) για την υπόλοιπη Ελλάδα. Προσοχή εάν οι αγοραστές ή οι πωλητές είναι δύο ή περισσότεροι το ποσό επιμερίζεται σε κάθε έναν ( π.χ. συμβόλαιο αγοράς  ακινήτου αναγραφόμενης αξίας 55.000 ευρώ όπου έχουμε δύο αγοραστές 55.000/2= 25.000 άρα δεν απαιτείται παράσταση Δικηγόρου, εφόσον το συμβόλαιο υπογράφεται σε Αθήνα ή Πειραιά.) 
Το ύψος  της αμοιβής του Δικηγόρου προσδιορίζεται βάσει της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας του αντικειμενικού της Πράξης και διαβαθμίζεται ως εξής:
· για ποσό μέχρι 44.020,5429 ? σε ποσοστό 1%
· για ποσό από 44.020,5429 ? μέχρι και 1.467.351,4306 ? σε ποσοστό 0,5%
· για ποσό από 1.467.351,4306 ? μέχρι και 2.934.702,8613 ? σε ποσοστό 0,4%
· για ποσό από 2.934.702,8613 ? μέχρι και 5.869.405,7226 ? σε ποσοστό 0,3%
· για ποσό από 5.869.405,7226 ? μέχρι και 14.673.514,3066 ? σε ποσοστό 0,2%
· για ποσό από 14.673.514,3066 ? μέχρι και 29.347.028,6133 ? σε ποσοστό 0,1%
· για ποσό από 29.347.028,6133 ? μέχρι και 58.694.057,2267 ? σε ποσοστό 0,05%
· για ποσό πέραν των 58.694.057,2267 ? σε ποσοστό 0,01%
Πέραν του ποσού της ελάχιστης δικηγορικής αμοιβής της κάθε πράξης, η οποία προκαταβάλλεται στα ταμεία του Δικηγορικού Συλλόγου της περιφέρειας, όπου συντάσσεται το συμβόλαιο, ο δικηγόρος του κάθε συμβαλλόμενου, δικαιούται να ζητήσει επιπλέον αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζει ο ίδιος, για την παράσταση του κατά τη σύνταξη του συμβολαίου. Επίσης ο Δικηγόρος που θα παρασταθεί στην υπογραφή του συμβολαίου θα πρέπει να ανήκει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο της αντίστοιχης έδρας του Πρωτοδικείου που υπάγεται ο Συμβολαιογράφος.
Πέραν αυτής της αμοιβής ο Δικηγόρος απαιτεί αμοιβή για τυχόν έλεγχο τίτλων που θα κάνει, αν του το ζητήσει ο αγοραστής. Το ποσό της αμοιβής του Δικηγόρου για τον έλεγχο των τίτλων είναι θέμα συμφωνίας.  
Συμβουλή:  Εάν  η πληρωμή του ακινήτου γίνει με στεγαστικό δάνειο, τότε η τράπεζα που θα χορηγήσει το δάνειο, πριν σας δώσει την έγκριση, κάνει έλεγχο των τίτλων και πολλές φορές παρέχει στο συμβολαιογράφο ένα ειδικό προσχέδιο για την σύνταξη του συμβολαίου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται νομικός  έλεγχος των  τίτλων από το Δικηγόρο του αγοραστή για να εξασφαλίζεται τόσο η νομική τάξη αυτών όσο και η δυνατότητα χρηματοδότησης για το αγορασθέν ακίνητο. 

Έξοδα Προσημείωσης και μεταγραφής αυτής ( σε περίπτωση αγοράς με στεγαστικό δάνειο)
Οι τράπεζες εγγράφουν επί του ακινήτου, προσημείωση αξίας που φτάνει το 120% με 125% του χορηγούμενου δανείου και αντίστοιχα είναι τα έξοδα μεταγραφής της εγγραφείσας προσημείωσης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολογικό Γραφείο, σε ποσοστό 0,75%  (αθροιστικά μαζί το τα έξοδα των αντιγράφων) επί του ύψους της προσημείωσης.
Τα έξοδα της εγγραφής της υποθήκης, αν δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, βαρύνουν τον οφειλέτη αλλά προκαταβάλονται από αυτόν που ζητεί την εγγραφή ( στην περίπτωσή μας από την δανείστρια Τράπεζα). Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα της προσημείωσης, αν έγινε τροπή σε υποθήκη (Α.Κ. ,άρθρο 1316 ). Να επισημάνουμε εδώ και τη δυνατότητα που για περιορισμό της εγγραφής υποθήκης που παρέχεται από το Νόμο. Η υποθήκη που εγγράφεται βάσει τίτλου από το νόμο ή από δικαστική απόφαση σε περισσότερα ακίνητα του οφειλέτη, μπορεί με αίτησή του να περιοριστεί σε τόσα ακίνητα όσων η αξία εξασφαλίζει αρκετά την απαίτηση. ( Α.Κ., άρθρο 1270) Π.χ. σε περίπτωση κατάτμησης ή σύστασης καθέτων συνιδιοκτησιών ενός οικοπέδου, ήδη υποθηκευμένου με στεγαστικό δάνειο, του οποίου η συνολική εμπορική αξία ξεπερνά το ύψος της υποθήκης, δίνει το δικαίωμα για περιορισμό της υποθήκης σε μερικές μόνο από τις δημιουργηθείσες κάθετες συνιδιοκτησίες ή τα αυτοτελή οικόπεδα που προκύπτουν, εφόσον η εμπορική αξία τους καλύπτει το ύψος της υποθήκης - προσημείωσης.
Προσοχή όμως γιατί τα έξοδα εγγραφής της προσημείωσης διαφέρουν ανάλογα με το  Πρωτοδικείο που  θα αποφασίσετε να κάνετε την εγγραφή( έχετε δικαίωμα επιλογής).
Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι ο Δικηγορικός σύλλογος Κορίνθου έχει καθορίσει έξοδα παράστασης για το Πρωτοδικείο Κορίνθου σε ποσοστό 1% επί της αξίας της εγγραφής προσημείωσης  και μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ και για  από κει και πάνω 0,25% με πλαφόν τα 700 ευρώ κόστος ανεξαρτήτως ποσού.
Γενικά, όσον αφορά τις χρεώσεις των Τραπεζών σας παραπέμπουμε στα πιο κάτω χρήσιμα links, για πιο εκτενή ενημέρωση 

1. Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.
Φαξ: 210 33 00 591, e-mail: ekpizo@ath.forthnet.gr, info@ekpizo.gr 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Φαξ: 21038 42 642, e-mail: info@efpolis.gr 

3. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Φαξ: 210 6460414, e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr 

4.ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τμήμα Διαφάνειας Συναλλαγών
Φαξ: 210 32 05 436

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
 Πέρα από το νομικό έλεγχο των τίτλων, που αναφέρουμε πιο πάνω, θα πρέπει να ελέγξετε το ακίνητο που θα αγοράσετε και  από Πολεοδομικής απόψεως ( συμβόλαια και τοπογραφικά).
Δηλαδή να επιβεβαιώσετε τα αναγραφόμενα στοιχεία επί του αντίστοιχου τοπογραφικού διαγράμματος του ακινήτου που θα αγοράσετε ( Υπεύθυνη Δήλωση του υπογράφοντος Πολ. Μηχανικού, όροι δόμησης, αποτύπωση ορίων οικισμού, αποστάσεις από αιγιαλούς κ.λ.π.) στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δημοσίου, ήτοι:
-         Πολεοδομία ( Όροι δόμησης, Αρτιότητα, κ.λ.π.)  
-         Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ( για τα παραλιακά οικόπεδα απαιτείται έλεγχος για την ύπαρξη καθορισμένων ή μη γραμμών αιγιαλού και ζώνης παραλίας)
-         Δασαρχείο ( σε περίπτωση αγροτεμαχίου δηλ. ακινήτου εκτός ορίων οικισμού για την έκδοση οικοδομικής αδείας μεταξύ άλλων απαιτείται βεβαίωση από το Δασαρχείο ότι το ακίνητο δεν είναι  σε Δασική έκταση)
-         Αρχαιολογική Υπηρεσία ( κάποιες περιοχές του Νομού μας θεωρούνται ευρύτερες αρχαιολογικές ζώνες και απαιτείται ειδική διαδικασία για την έκδοση οικοδομικών αδειών καθώς και περιορισμοί δόμησης ανεξάρτητα από τις αντίστοιχες Πολεοδομικές Διατάξεις)
-         Κτηματολογικό Γραφείο (Για τα Δ.Δ. Λεχαίου, Περιγιαλίου, Άσσου, Βραχατίου, Ζευγολατίου, Κοκκωνίου και Νεράντζας απαιτείται έλεγχος συμβατότητας των ορίων και του εμβαδού του ακινήτου με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, καθώς οι ανωτέρω οικισμοί έχουν ενταχθεί οριστικά στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου). Για ακίνητα στις περιοχές αυτές συστήνουμε τα τοπογραφικά διαγράμματα των ακινήτων να είναι ακριβείας με χρήση GPS.
Οι  ανωτέρω έλεγχοι  θα πρέπει να ανατεθούν σε έναν Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο με γνώση της περιοχής. Η αμοιβή του είναι θέμα συμφωνίας.
 Συμβουλή: Eάν τα όρια του ακινήτου δεν είναι σαφώς οριοθετημένα ( με περίφραξη ή μαντρότοιχο) καλό θα ήταν να έρθετε σε επαφή με τους όμορους γείτονες για την σαφή και οριστική  οριοθέτησή τους πριν προχωρήσετε στην αγορά του ακινήτου ή να απαιτήσετε να γίνει αυτό από τον πωλητή.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ
 Δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ο αγοραστής
Από την πλευρά του αγοραστή δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό εκτός αν ζητεί την απαλλαγή του φόρου για λόγους αγοράς πρώτης κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται το ακίνητο, εκτός από τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και
α) απλά αντίγραφα των δηλώσεων εισοδήματός του των πέντε τελευταίων χρόνων,
β) αντίγραφο του εντύπου Ε9 θεωρημένο από την εφορία και
γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προκειμένου για έγγαμο) και να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/86 με το περιεχόμενο που θα του υποδείξει η Δ.Ο.Υ.
Δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ο πωλητής
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αγοραπωλησίας κάποιου ακινήτου, ο πωλητής θα πρέπει να προσκομίσει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του:
α) Φορολογική ενημερότητα (δύναται να ληφθεί ηλεκτρονικά από τον Συμβολαιογράφο)
β) Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό του άρθρου 81 Ν. 2238/94 που αφορά το εισόδημα.
γ) Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό του άρθρου 32 ν. 2459/1997 (αφορά τον Φ.Μ.Α.Π.-Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας).
Για τον υπολογισμό του Φ.Μ.Α.Π. δείτε το σχετικό linkhttp://www.gsis.gr/fmap/INDEX.HTM
δ) Αν ο τίτλος κτήσης είναι από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά που έχουν γίνει μετά την 31.12.1984 απαιτείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. το ανάλογο πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας, ή γονικής παροχής ή δωρεάς. Επίσης αν το ακίνητο έχει κτιστεί από το 1983 και μετά απαιτείται και η άδεια οικοδομής.
-Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός πωλητών, τα δικαιολογητικά των κατηγοριών (α), (β) και (γ) προσκομίζονται για τον κάθε έναν από τους πωλητές ξεχωριστά, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του κάθε ενός.
-Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει κτιστεί εντός της τελευταίας δεκαετίας προ της υπογραφής του συμβολαίου απαιτείται βεβαίωση από το Ι.Κ.Α. της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο από την οποία να προκύπτει ότι έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
-Από το δήμο στον οποίο υπάγεται το ακίνητο απαιτείται πιστοποιητικό περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) δια την έκδοσή του θα πρέπει να προσκομίσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, αντίγραφο συμβολαίου και τον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ εξοφλημένο. Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων πωλητών το πιστοποιητικό είναι κοινό.
-Αν το ακίνητο βρίσκεται σε κτηματογραφημένη περιοχή απαιτείται κτηματογραφικό διάγραμμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες κτηματολογίου.
-Σε περίπτωση που ο πωλητής ασκεί επάγγελμα επιτηδευματία, ελεύθερου επαγγελματία ή συμμετέχει σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. κ.λ.π., απαιτείται να προσκομίσει και ασφαλιστική ενημερότητα από το αρμόδιο Ι.Κ.Α.
-Σε περίπτωση μεταβίβασης μονάχα οικοπέδου και όχι διαμερίσματος ή μονοκατοικίας απαιτούνται όλα τα παραπάνω εκτός της βεβαίωσης του Ι.Κ.Α. περί ασφαλιστικών εισφορών για το ακίνητο και της άδειας οικοδομή. Εντούτοις, στην περίπτωση μεταβίβασης οικοπέδου αλλά και μονοκατοικίες απαιτείται επιπλέον και τοπογραφικό.