Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 16 Ιουνίου

20 Ιουνίου 2013

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2013

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2013

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2013

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
21/6
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
28/6   19/7
Ε7  (ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
28/6     8/7
ΑΕ & ΕΠΕ & ΟΕ & ΕΕ
28/6
ΦΑΠ ΝΠ
30/6      8/7
ΦΠ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
30/9
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ Π/Π
30/9
ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΠΟΛ.1141/16.6.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994

ΠΟΛ.1141/16.6.2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994


Παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων, δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ΝΠ και ΦΠ, ΦΑΠ

Παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων, δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ΝΠ και ΦΠ, ΦΑΠ κ.λ.π.
Παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων, δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ΝΠ και ΦΠ, ΦΑΠ

Παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων, δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ΝΠ και ΦΠ, ΦΑΠ


19 Ιουνίου 2013

18 Ιουνίου 2013

2013 Φορολογικές Δηλώσεις : Παράταση στο Ε1

2013 Φορολογικές Δηλώσεις : Παράταση στο Ε1

Στις 25 Ιουνίου οι αποφάσεις για την παράταση υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων

Στις 25 Ιουνίου θα ανακοινωθεί η περίοδος παράτασης της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, σύμφωνα με δήλωση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη.

17 Ιουνίου 2013

Ε5 παράταση στη καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης για ΟΕ και ΕΕ

Ε5 παράταση στη καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης για ΟΕ και ΕΕ 

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης για ΟΕ και ΕΕ (Ε5) της περιόδου 1/1/12-31/12/12 είναι η 26/6/13


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ