Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 23 Ιουνίου

26 Ιουνίου 2013

Παράταση 2013 στις προθεσμίες δηλώσεων ΦΠ και ΝΠ

Παράταση 2013 στις προθεσμίες δηλώσεων ΦΠ και ΝΠ
Ο Γ.Γ. Εσόδων κ. Θεοχάρης ανακοίνωσε την παράταση για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα.

Ο Γ.Γ. Εσόδων κ. Θεοχάρης ανακοίνωσε την παράταση για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα.

Ισχύουν τα ιδιωτικά συμφωνητικά και χωρίς θεώρηση στις ΔΟΥ

Ισχύουν τα ιδιωτικά συμφωνητικά και χωρίς θεώρηση στις ΔΟΥ

Ισχυρά και νόμιμα είναι όλα τα συμφωνητικά που υπογράφονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων, ακόμα και αν δεν υποβληθούν για θεώρηση στην Εφορία, σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου.


Απεργία εφοριακών και υπαλλήλων Υπ.Οικ. στις 27 και 28 Ιουνίου

Απεργία εφοριακών και υπαλλήλων Υπουργειου Οικονομικων στις 27 και 28 Ιουνίου

ΠΟΛ.1145/19.6.2013 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής

ΠΟΛ.1145/19.6.2013 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής

ΠΟΛ.1145/19.6.2013

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής


ΠΟΛ.1144/19.6.2013 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο

ΠΟΛ.1144/19.6.2013

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ