Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 14 Ιουλίου

19 Ιουλίου 2013

Παράταση για τις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. έως και την 29 Ιουλίου 2013.

Παράταση για τις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. έως και την 29 Ιουλίου 2013.

Παράταση για τις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. έως και την 29 Ιουλίου 2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ