Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 13 Οκτωβρίου

16 Οκτωβρίου 2013

ΠΟΛ.1334/23.12.1996 Φ.Π.Α στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, περίθαλψης και διάγνωσης

ΠΟΛ.1334/23.12.1996 Φ.Π.Α στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, περίθαλψης και διάγνωσης

ΠΟΛ.1334/23.12.1996 Φ.Π.Α στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, περίθαλψης και διάγνωσης

Διευκρινίζεται ότι, οι υποκείμενοι στο φόρο (ιδιωτικά διαγνωστικά - ιατρικά κέντρα και λοιποί ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και οι ιατροί, οδοντίατροι, μαίες, νοσοκόμοι, φυσιοθεραπευτές), εφόσον έχουν παράσχει υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στις ιατρικές πράξεις και οι οποίες υπήγοντο σε ΦΠΑ (π.χ. υπηρεσίες διαμεσολάβησης ιατρού για λειτουργία κέντρου χωρίς παροχή ιατρικών υπηρεσιών), υποχρεούνται στην καταβολή του φόρου που αναλογεί σ' αυτές, μετά των νομίμων προσαυξήσεων και των προστίμων, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.1642/86.

Eφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2011, 2012 και 2013

Eφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2011, 2012 και 2013


Σας ενημερώνουμε, ύστερα από επικοινωνία με το Γ.Γ. Εσόδων κ. Θεοχάρη, ότι εντός των προσεχών ημερών θα ανοίξει η εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, η οποία θα γίνεται μέσω της διόρθωσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και θα αφορούν όχι μόνο στον Πίνακα 1 (οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμού και κτίσματα εντός και εκτός σχεδίου), αλλά και τον Πίνακα 2 (αγροτεμάχια).

14 Οκτωβρίου 2013

Οι απίστευτες αδικίες του νέου φορολογικού συστήματος: Ποιοι κερδίζουν ποιοι χάνουν

Οι απίστευτες αδικίες του νέου φορολογικού συστήματος: Ποιοι κερδίζουν ποιοι χάνουν


Φόροι πολλών ταχυτήτων ανάλογα με τις πηγές προέλευσης του εισοδήματος


Μεγάλες αδικίες σε βάρος φορολογουμένων με χαμηλό εισόδημα που προέρχεται από μόνο μια πηγή προκαλεί η φορολόγηση κάθε κατηγορίας εισοδήματος με διαφορετικό τρόπο. Μεγάλοι χαμένοι είναι οι μισθωτοί, αλλά και οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν εισοδήματα από μια μόνο πηγή, ενώ κερδισμένοι είναι όσοι έχουν πρόσθετα εισοδήματα από ενοίκια.

 

Κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους που ισχύει για τα εισοδήματα του 2013

Κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους που ισχύει για τα εισοδήματα του 2013

ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ


Ο φόρος υπολογίζεται με την εξής φορολογική κλίμακα:

Η ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Κλιμάκιο εισοδήματος
Φορολογικός συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου
Σύνολο
Εισοδήματος
Φόρου
25.000
22%
5.500
25.000
5.500
17.000
32%
5.440
42.000
10.940
Υπερβάλλον
42%

Σημείωση 1: Για εισοδήματα μέχρι 21.000 ευρώ, ο φόρος που προκύπτει με την παραπάνω κλίμακα μειώνεται κατά ένα σταθερό ποσό έκπτωσης φόρου της τάξεως των 2.100 ευρώ. Για εισοδήματα από 21.001 έως 42.000 ευρώ, το ποσό της έκπτωσης φόρου των 2.100 ευρώ μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ετησίου εισοδήματος μέχρι μηδενισμού στο επίπεδο εισοδήματος άνω των 42.000 ευρώ.

Σημείωση 2: Στην παραπάνω κλίμακα δεν προβλέπεται κανένα πρόσθετο αφορολόγητο όριο για τους φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα.

Παγκόσμια Τράπεζα και ΔΝΤ - Τι ειπώθηκε για την Ελλάδα

Παγκόσμια Τράπεζα και ΔΝΤ - Τι ειπώθηκε για την Ελλάδα

Τα μεγάλα αγκάθια στη σύνοδο της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ - Τι ειπώθηκε για την Ελλάδα

Τα μεγάλα αγκάθια στη σύνοδο της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ - Τι ειπώθηκε για την Ελλάδα


Η κατάσταση και οι προοπτικές της διεθνούς οικονομίας, οι αναδυόμενες αγορές, το αδιέξοδο στις ΗΠΑ, η κρίση χρέους στην ευρωζώνη και κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και ο συσχετισμός δυνάμεων στο μηχανισμό λήψης αποφάσεων για την παγκόσμια οικονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο της ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι εργασίες της οποίας ολοκληρώνονται σήμερα στην Ουάσιγκτον.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ