Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 27 Οκτωβρίου

27 Οκτωβρίου 2013

ΠΟΛ.1096/6.4.2001 Δήλωση εκχώρησης μισθωμάτων ακινήτων και τόκων δανείων στο Δημόσιο

 ΠΟΛ.1096/6.4.2001 Δήλωση εκχώρησης μισθωμάτων ακινήτων και τόκων δανείων στο Δημόσιο
Έντυπο δήλωσης εκχώρησης από τον εκχωρητή στον αρμόδιο για τη φορολογίας εισοδήματος του προϊστάμενο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας των μισθωμάτων ακινήτου


Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων εκχώρησης μισθωμάτων ακινήτων και τόκων δανείων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των εισοδημάτων που εκχωρούνται.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ