Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 57 Εκκαθάριση

18 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 57 Εκκαθάριση

ΚΦΕ Άρθρο 57 Εκκαθάριση 

Άρθρο 57 Εκκαθάριση

Το προϊόν της εκκαθάρισης θεωρείται διανοµή κέρδους κατά το φορολογικό έτος εντός του οποίου
ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, στο βαθµό που το εν
λόγω προϊόν υπερβαίνει το καταβεβληµένο κεφάλαιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ