Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 35 Εισόδηµα από κεφάλαιο

8 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 35 Εισόδηµα από κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΦΕ Άρθρο 35 Εισόδηµα από κεφάλαιο

Άρθρο 35 Εισόδηµα από κεφάλαιο

Το εισόδηµα από κεφάλαιο περιλαµβάνει το εισόδηµα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προ-
κύπτει στο φορολογικό έτος σε µετρητά ή σε είδος, µε τη µορφή µερισµάτων, τόκων, δικαιωµάτων,
καθώς και το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ