Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Άρθρο 40 Φορολογικός συντελεστής για το εισόδηµα από κεφάλαιο

15 Ιανουαρίου 2014

Άρθρο 40 Φορολογικός συντελεστής για το εισόδηµα από κεφάλαιο

ΚΦΕ Άρθρο 40 Φορολογικός συντελεστής για το εισόδηµα από κεφάλαιο

Άρθρο 40 Φορολογικός συντελεστής για το εισόδηµα από κεφάλαιο

1. Τα µερίσµατα φορολογούνται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
2. Οι τόκοι φορολογούνται µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
3. Τα δικαιώµατα φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι (20%).
4. Το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία
(ευρώ)
Συντελεστής
(%)
≤12.000
11,00%
>12.000
33,00%Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ