Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΕ Άρθρο 25 Αποτίµηση αποθεµάτων και ηµικατεργασµένων προϊόντων

3 Ιανουαρίου 2014

ΚΦΕ Άρθρο 25 Αποτίµηση αποθεµάτων και ηµικατεργασµένων προϊόντων

ΚΦΕ Άρθρο 25 Αποτίµηση αποθεµάτων και ηµικατεργασµένων προϊόντων

Άρθρο 25 Αποτίµηση αποθεµάτων και ηµικατεργασµένων προϊόντων


Τα αποθέµατα και τα ηµικατεργασµένα προϊόντα αποτιµώνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες
λογιστικής. Ωστόσο, ο φορολογούµενος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει διαφορετική µέθοδο απο-
τίµησης κατά τα τέσσερα (4) έτη µετά το φορολογικό έτος κατά το οποίο χρησιµοποιήθηκε για πρώτη
φορά η µέθοδος αποτίµησης που εφάρµοσε η επιχείρηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ